powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
Zobacz aktualne wydanie
Raport Kolejowy 2/2022Raport Kolejowy
Wydanie: 2/2022

Informacje ogólne

Raport Kolejowy to dwumiesięcznik poświęcony branży transportu szynowego wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Raport Kolejowy podejmuje tematy dotyczące transportu szynowego oraz obszarów powiązanych (energetyka, informatyka, telekomunikacja itp.). W każdym numerze dwumiesięcznika znajdą Państwo analizy, opinie, wywiady, relacje oraz  felietony. Raport Kolejowy jest wydawnictwem o zasięgu ogólnopolskim i jest skierowany do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Czytelnicy Raportu Kolejowego to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, środowisk naukowych. Kolportujemy go podczas wszystkich projektów związanych z koleją w kraju oraz za granicą. 

Raport ma za zadanie przedstawiać opinie Członków Izby i podmiotów związanych z naszym samorządem, dlatego liczymy na Państwa zaangażowanie i aktywną współpracę w zakresie jego kreowania. Dodatkowo nasze wydawnictwo kierujemy do wszystkich osób związanych zawodowo z szeroko rozumianym rynkiem transportu szynowego.

Zapraszamy na portal Raportu Kolejowego oraz na naszego facebooka.

RAPORT KOLEJOWY FACEBOOK

Oferta na rok 2022

Raport Kolejowy to wiodący magazyn branżowy, który funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat. Nasz dwumiesięcznik to:

 • wysoki nakład - 7 – 10 tys. egz.
 • powszechny dostęp – około 300 stałych punktów dystrybucji;
 • obecność na eventach, targach i wydarzeniach - ponad 50 w roku.

Jesteśmy jedynym wydawnictwem w Polsce wydawanym pod patronatem:

 • PKP SA,
 • Urzędu Transportu Kolejowego,
 • Instytutu Kolejnictwa,
 • POLREGIO,
 • PKP Polskich Linii Kolejowych,
 • Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Jesteśmy jedynym wydawnictwem kolejowym w Polsce kolportowanym bezpłatnie!

Jesteśmy dwumiesięcznikiem kolejowym o największym nakładzie w Polsce!

W roku 2022 ukaże się 6 wydań Raportu Kolejowego: I wyd. Luty 2022, II wyd. Kwiecień 2022, III wyd. Czerwiec 2022, IV wyd. Wrzesień 2022, V wyd. Październik 2022, VI wyd. Grudzień 2022.

Dodatkowo ukaże się anglojęzyczne wydanie na Tragi INNOTRANNS 2022

Trzecie wydanie ukaże się w czerwcu:  III wydanie „Raportu Kolejowego” – Czerwiec 2022

Termin przyjmowania zleceń oraz materiałów reklamowych: 10.06.2022r.

 

Zapraszamy do lektury online! – aktualne wydanie dostępne jest również na Portalu Raport Kolejowy: www.raportkolejowy.pl

 

Duża rozpoznawalność wydawnictwa gwarantuje efektywne promowanie Państwa firmy,  dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą reklamową. Docieramy do firm i instytucji działających w szeroko rozumianym sektorze kolejowym, a także kadry kierowniczej i menadżerskiej. Gwarantujemy dotarcie do potencjalnych klientów i osób decyzyjnych.

Raport Kolejowy to wiodący magazyn branżowy, który funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat.

Skorzystaj z NASZEJ oferty!

W każdym wydaniu Raportu Kolejowego mają Państwo możliwość zamieszczenia artykułu na temat Państwa działalności lub prezentacji firmy w formie reklamy.

Do każdej reklamy  – DIRECT MAIL PROMOTION

Zleceniodawca decyduje do kogo ma trafić „Raport Kolejowy” z jego reklamą lub artykułem. Zleceniodawca przekazuje Redakcji listę osób ( 20 kontaktów) – Redakcja gwarantuje dostarczenie numeru do wybranej osoby.

 Kim Jesteśmy?

Raport Kolejowy to dwumiesięcznik poświęcony branży kolejowej. Wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, który podejmuje tematy dotyczące transportu szynowego oraz obszarów powiązanych (energetyka, informatyka itp.). W każdym numerze dwumiesięcznika znajdą Państwo analizy, opinie, wywiady, relacje oraz felietony.

Raport Kolejowy jest wydawnictwem o zasięgu skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz Dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, środowisk naukowych.

Dlaczego warto reklamować się w Raporcie Kolejowym?

O CZASOPIŚMIE

Raport Kolejowy trafia na biurka wielu osób decyzyjnych wyższego szczebla w branży kolejowej. Jest wydawnictwem skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów oraz środowisk naukowych.

Nasze wydawnictwo trafia do:

1.     Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:  Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP CARGO S.A., PKP Informatyka sp. z o.o., PKP TELKOL sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o. o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Xcity Investment sp. z o.o., CS Natura Tour sp. z o.o.

2.     Kolei samorządowych: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie SA, Koleje Małopolskie Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna SA, POLREGIO sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

3.     Resortów związanych z kolejnictwem: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Aktywów Państwowych

4.     Spółek związanych z kolejnictwem: TK Telekom, PKP Energetyka

5.     Urzędów i Instytucji: Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Instytut Kolejnictwa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Stacja Muzeum

6.     Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechnika Śląska

7.     Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce

8.     Jednostek certyfikujących.

Raport Kolejowy kolportowany jest podczas spotkań i szkoleń branżowych, targów, konferencji oraz misji gospodarczych.

Targi : 

 • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
 • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
 • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
 • Targi Czech Rail Days (Czechy)
 • Międzynarodowe Targi SIFER (Francja)
 • Międzynarodowe Targi Railtex (Wielka Brytania)

Konferencje:

 • Telekomunikacja i Informatyka na Kolei    
 • Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie
 • Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity SA
 • Koleje Regionalne i Aglomeracyjne - doświadczenia i perspektywy
 • Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej
 • Energetyka na Kolei
 • Bezpieczeństwo na Kolei

 

DYSTRYBUCJA

Dwumiesięcznik „Raport Kolejowy” jest jedynym branżowym pismem na rynku, które zostało objęte patronatem prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W rezultacie bardzo dobra współpraca redakcji i UTK doprowadziła do kolejnego etapu kooperacji w zakresie kolportażu czasopisma.

Redakcja „Raportu Kolejowego” dostarczyła do siedziby centralnej urzędu oraz oddziałów terenowych stojaki na prasę do których regularnie doręczany jest nasz dwumiesięcznik.

Stojaki w:

 • Urząd Transportu Kolejowego, Centrala, Warszawa
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu.

Ponadto na podstawie indywidualnych umów i porozumień stojaki na prasę Raportu Kolejowego stanęły w instytucjach związanych z koleją oraz samorządowych spółkach kolejowych. Kolportaż tego typu ma miejsce w:

 • PKP SA, Centrala Grupy PKP, Warszawa
 • PKP PLK SA, Centrala, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Centrala, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Zakład Centralny, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Biuro Taboru, Warszawa
 • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
 • ZNTK Mińsk Mazowiecki SA – Grupa PESA, Mińsk Mazowiecki
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o., Katowice
 • Koleje Dolnośląskie SA, Legnica
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Łódź, Łódź
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Bydgoszcz, Bydgoszcz
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź
 • Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Gdańsk
 • PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o., Gdynia
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Mielno
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustronie Morskie
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustka
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Spała
 • Hotel Maraton, Bydgoszcz
 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, Katowice.

 

Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt z:

Edyta Studzińska
Kom. 500 474 832
e-mail: e.studzinska@izbakolei.pl

 

Radosław Karwicki
Kom. 508 501 069
e-mail: r.karwicki@izbakolei.pl