powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
  Stoisko Izby na Targach Energetycznych Energetics2022-11-15 - 2022-11-17

  Serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału w

  Targach Energetycznych ENERGETICS

  Data: 15-17 listopada 2022 r.
  Miejsce: Lublin

  ENERGETICS to ważne spotkanie branży energetycznej w Polsce. Istotą ENERGETICS jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń przez specjalistów z całej Polski i zagranicy. Znajdą się wśród nich m.in. przedstawiciele zakładów energetycznych, biur projektowych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy. ENERGETICS to również liczne konferencje, prelekcje i szkolenia, na których poruszane są tematy aktualne i ważne dla branży energetycznej.

  Lokalizacja ENERGETICSU na Lubelszczyźnie, gdzie umiejscowione są liczne inwestycje związane z modernizacją infrastruktury energetycznej jak i zwiększeniem wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz siedziby wielu ważnych podmiotów branży energetycznej, jest dodatkowym atutem. Także lokalizacja Lublina w obszarze Makroregionu Wschodniego oraz bliskość ważnych dla energetyki rynków ukraińskiego i białoruskiego.

  Zapraszamy na stronę targów

   

  Osoba odpowiedzialna za kontakt:

  Anna Modrzejewska

  Anna Modrzejewska
  e-mail: a.modrzejewska@izbakolei.pl
  tel. 501 797 551

  ENERGETICS 2019


  Lublin pełen mocy, czyli XII Targi Energetycznie ENERGETICS 2019

  W dniach 19-21 listopada 2019 r. pod patronatem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, odbyły się 12. Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 wystawców. Trzy dni wypełniły konferencje, seminaria, dyskusje, spotkania biznesowe i rozmowy handlowe. Na uczestników czekały również premiery produktów oraz pokazy prac pod napięciem.

  ENERGETICS to ważne miejsce spotkań branży energetycznej na targowej mapie Polski. Na stoiskach wystawienniczych zaprezentowano m.in. produkty i usługi dla energetyki, automatyki przemysłowej, sieci energetycznych, produkty systemy i usługi związane z rozdziałem energii elektrycznej, ciągłością zasilania i bezpieczeństwem energetycznym, czy urządzenia zabezpieczeniowo-sterownicze, pomiarowe.

  Tradycyjnie swoje stanowisko miała Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, której towarzyszyły Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy oraz Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

  Poza dynamicznymi i statycznymi prezentacjami, targom towarzyszył interesujący program konferencyjny. Poruszone tematy dotyczyły aktualnych kwestii, ważnych dla branży energetycznej.

  Wśród cieszących się największą popularnością znalazły się fora:

  • Dystrybutorów Energii – wzięli w nim udział prezesi i członkowie zarządów największych spółek dystrybuujących energię elektryczną – dotyczyło nowej roli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w kontekście nowych regulacji, w kontekście pakietu Komisji Europejskiej „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”,
  • Nowoczesna Energetyka – Szanse, Bezpieczeństwo, Perspektywy, poruszało zagadnienia związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, związanymi z tym inwestycjami i procedurami dotyczącymi przyłączenia nowych jednostek wytwórczych do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, w kontekście budowy gospodarki zeroemisyjnej,
  • Elektromobilność, jak sama nazwa wskazuje omawiano na nim zagadnienia pojazdów elektrycznych, z perspektywy wpływu procesu ich ładowania na sieć rozdzielczą.

  W trakcie Lubelskiej Gali Energetyki, która jest nieodłącznym elementem targów, dokonano wręczenia nagród. Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia i nagrody targowe w trzech kategoriach konkursu "Produkt Roku Targów Energetycznych ENERGETICS".

  W kategorii urządzenia, osprzęt i systemy dedykowane dla napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższy laur za Rozłącznik napowietrzny SN o konstrukcji zamkniętej, trójbiegowej RPZ-24 otrzymał Instytut Energetyki – Zakład Doświadczalny w Białymstoku, a wyróżnienie za Zestaw stacji mobilnej SN/NN z bocznikiem SN otrzymała firma PGE Dystrybucja S.A.

  W kategoria urządzenia, osprzęt i systemy do kablowych linii elektroenergetycznych nagrodę targową w konkursie Produkt Roku Targów Energetycznych ENERGETICS 2019 za Łukoochronne złącze kablowe SN Z TPW – TYPU ZKL – 2,5 otrzymała firma Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. Wyróżnienie za Urządzenia komunikacyjne UMADv5R/01 przypadło spółce DGT Sp. z. o.o.

  Natomiast w kategorii energetyka alternatywna i odnawialna w tym sprzęt oświetleniowy
  i elektromobilność Serię stacji ładownia EP charyger S,L,Wall Box zwycięzcą został Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki Energopomiar-Elektryka Sp. z o. o. Firma Energy Composites Sp. z o. o. za Smartpole Charger – stację ładowania samochodów elektrycznych zintegrowaną w kompozytowym słupie oświetleniowym, otrzymała wyróżnienie.

  W konkursie "Forma promocji targowej" Targów Energetycznych ENERGETICS 2019 Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagrody firmie Mikronika. Puchar Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej za najefektywniejsze ekonomiczne rozwiązanie technologiczno-organizacyjne w zakresie energetyki otrzymała firma Ekto Sp. z o. o. za Ektos – rozłącznik napowietrzny. W związku z jubileuszem Prezes Zarządu Targów Lublin S.A. przekazał na ręce Tomasza Błażejczyka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP okolicznościową statuetkę z okazji 100-lecia Stowarzyszania Elektryków Polskich.

  Firma PGE Dystrybucja S.A. - Główny Partner Targów Energetycznych ENERGETICS - została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Targów Lublin”.

  Po raz czwarty wspólnie z targami odbyły się Wschodnie Dni Kooperacji, które adresowane były do podwykonawców, kooperantów i producenci działających w branży przemysłowej. Towarzyszyły im prezentacje kooperacyjne, podczas nich zaprezentowały się m.in. Lubelski Klaster Lotniczy, Wschodni Klaster Obróbki Metali, a o współpraca w zakresie usług przemysłowych opowiedzieli przedstawiciele Fabryki Broni Łucznik.

   

  ENERGETICS 2018


  Energetics - energetyka, automatyzacja, robotyzacja

  Za nami jedno z najważniejszych w Polsce spotkań sektora energetycznego – XI Targi Energetyczne ENERGETICS.  Trzy dni targowe wypełniły spotkania biznesowe, prezentacje nowości, rozmowy handlowe, dyskusje na temat przyszłości polskiej energetyki, niezależności energetycznej czy roli innowacji i nowoczesnych technologii w tym sektorze gospodarki.

  Ekspozycja targowa to prawie 200 wystawców. Prezentowana oferta obejmowała m.in.: rozwiązania i produkty w obszarze energetyki i automatyki przemysłowej, sieci energetycznych, produkty i systemy do rozdziału energii elektrycznej, zapewnienia ciągłości zasilania oraz analizy parametrów sieci, a także aparaturę elektroenergetyczną, osprzęt elektrotechniczny, aparaturę łączeniową, oprogramowanie i rozwiązania IT, urządzenia pomiarowe oraz służące do wielkoformatowej wizualizacji, podzespoły mocy, kable, złącza, przekaźniki, stacje transformatorowe, rozdzielnice, systemy odgromowe, systemy sterowania i nadzoru, konstrukcje stalowe dla branży energetycznej czy komponenty elektroniczne.

  Tak jak podczas każdej edycji także w tym roku Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei miała swoje stoisko podczas targów. Tym razem Izbie towarzyszyły firmy:

  • Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
  • SPIE Elbud Gdańsk,
  • Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.,
  • Kolen Sp. z o.o.

  XI edycji Targów Energetycznych ENERGETICS towarzyszył wyjątkowo bogaty program wydarzeń towarzyszących. Przemysł 4.0, elektromobilność, energia odnawialna oraz inteligentna energetyka i poprawa efektywności energetycznej czy szkolenia techniczne dotyczące badań aparatury medycznej, montażu złącz, inteligentnych sieci elektroenergetycznych to tylko niektóre punkty z programu targów.

  Ponad 80 przedstawicieli firm przemysłowych z Lublina i innych polskich miast podzieliło się wiedzą i doświadczeniami na temat zarządzania procesami produkcyjnymi podczas  dwudniowego Forum "YOKOTEN - lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018", które towarzyszyło Targom ENERGETICS oraz Wschodnim Dniom Kooperacji. Keynote speakerem podczas pierwszej edycji forum był Carl Klemm – były Prezes Toyota Motor Manufacturing Poland, odpowiedzialny za praktyczne wdrożenie Toyota Production System oraz filozofii szczupłej produkcji. Agendę wzbogaciły wystąpienia partnerów Forum: Prezesa firmy FANUC Polska, CEO firmy TCM International, CTO firmy IBM Polska, Koordynatora Klastra Obróbki Metali, członków Lean Leadership Way Institute, oraz reprezentantów firm przemysłowych z Lublina i innych polskich miast, którzy opowiedzieli o przemianach jakie w ostatnich latach zaszły w ich firmach. Duże zaangażowanie, jakie przejawiali uczestnicy Forum udowodniło, że poruszone kwestie są obecnie bardzo ważne w rozwoju biznesu w sektorze produkcji, a temat wciąż pozostaje niewyczerpany.

  Konkursy targowe

  Nieodłącznym elementem Targów ENERGETICS jest Lubelska Gala Energetyki, gdzie zostały wręczone nagrody w konkursach targowych "Produkt Roku Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS" oraz "Forma promocji targowej". Komisja Konkursowa wyłoniła również firmę, która otrzymała Puchar Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. 

  W kategorii Produkt Roku Targów Energetycznych ENERGETICS 2018 Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Targową firmie ZPUE S.A. za SPS-INTELIGENTNĄ STACJĘ ENERGETYCZNĄ /SMART POWER STATION. W tej kategorii Komisja Konkursowa przyznała trzy wyróżnienia:

  o             firmie MIKRONIKA  za DALI-BOX ELEMENTY SYSTEMU AUTOMATYZACJI SIECI SN/NN,

  o             firmie ELEKTROMONTAŻ LUBLIN Sp. z o.o. za MOBILNĄ STACJĘ TRANSFORMATOROWĄ TYPU STLM-MOBILE Z FUNKCJĄ ZASILANIA WYSPOWEJ LINII SN,

  o             firmie WAGO ELWAG Sp. z o.o. za ZŁĄCZKI LISTWOWE TOP JOB Z DŹWIGNIĄ 2106 i 2102.

  W kategorii Forma Promocji Targowej Targów Energetycznych ENERGETICS Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Targową Politechnice Lubelskiej. Puchar Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej za najefektywniejsze ekonomiczne rozwiązanie technologiczno-organizacyjne w zakresie energetyki otrzymała firma BEZPOL SP. Z O.O. za PRZEKŁADNIK PRĄDOWY NASADZANY.

  Wschodnie Dni Kooperacji – miejsce spotkania branży przemysłowej

  Podwykonawcy, kooperanci i producenci działający w branży przemysłowej spotkali się podczas III edycji Wschodnich Dni Kooperacji, które odbyły się wspólnie z Targami ENERGETICS.

  Podczas trzech dni targowych swoją ofertę zaprezentowali m.in.: Przedsiębiorstwo Kotlarsko-Ślusarskie "BAT-GAZ" Adam Bednarz, Centrum Ochrony Pracy i Biznesu CONSULTRIX, Edbak Sp. z o.o.,  HANDY FIX Jan Bartosiewicz, KRYSTIAN PPH Krystian Klementowicz, Kuźnia Sułkowice S.A., MIGRO MAREK PILIP, PPW NABOR G. Naborczyk, RMA POLSKA, Zakład Usługowo -Produkcyjny ROZTOCZE Roman Rak, Zakład Automatyki Przemysłowej B.P, Zygmunt J. Głuchowski S.C.,  Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji czy Klaster Obróbki Metali.  Szczegółowa oferta wystawców obejmowała m.in.: wycinanie laserowe, gięcie,  spawanie MIG/MAG, TIG, frezowanie, toczenie, szlifowanie płaszczyzn, gięcie na prasach krawędziowych, spawanie aluminium,  walcowanie blach, obróbkę skrawaniem, toczenie CNC, szkiełkowanie, obróbkę ścierno-strumieniowa, usługi obróbki plastycznej na zimno, spawanie pod topnikiem, cięcie, palenie, śrutowanie, malowanie.

   

   

   

  ENERGETICS 2017

  WSZYSTKO DLA ENERGETYKI

  Blisko dwustu wystawców, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, szereg konferencji, seminariów oraz panelów dyskusyjnych – tak wyglądała dziesiąta edycja targów Energetics.

  W dniach 14–16 listopada Lublin stał się polskim centrum przemysłu energetycznego. Tegoroczna edycja Lubelskich Targów Energetycznych Energetics przyciągnęła zarówno międzynarodowe koncerny, jak i indywidualnych przedsiębiorców, którzy zaprezentowali wiele nowoczesnych rozwiązań, urządzeń i technologii związanych z szeroko pojmowanym zagadnieniem energii i jej znaczenia nie tylko dla sektora stricte energetycznego, ale również sektorów: elektromaszynowego, budowlanego, metalurgicznego, motoryzacyjnego oraz kolejowego.

  Wśród wystawców nie mogło zabraknąć Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Razem z naszymi współwystawcami – firmami Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. , Wytwórnią Sprzętu Elektroenergetycznego Aktywizacja Spółdzielnia pracy, Kolejowymi Zakładami Łączności Sp. z o.o., Tarbonus Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Energetyka Bezpieczna – cieszyliśmy się olbrzymim zainteresowaniem zwiedzających. Na naszym stanowisku odbyło się wiele rozmów biznesowych, które – mamy nadzieję – zaowocują głębszą współpracą sektora energetycznego i kolejowego.

  Podczas konferencji i seminariów poruszono wiele ważnych dla branży zagadnień. O niezawodności dostaw energii elektrycznej w Polsce dyskutowali uczestnicy Forum Dystrybutorów Energii, które już po raz trzeci odbyło się w ramach Targów Energetics. Prelegenci poruszyli kwestie związane z takimi zagadnieniami, jak: ewaluacja modelu regulacji jakościowej i aktualne wyzwania taryfowe, zmiany warunków atmosferycznych i częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które mogą wpływać na przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, pewność i bezpieczeństwo linii elektroenergetycznych w świetle nowych wymogów prawnych. Współpraca polsko-białoruska była z kolei tematem Forum Gospodarczego Dobrosąsiedztwo 2017. Wydarzenie jest doroczną, wiodącą debatą o stanie polsko-białoruskich relacji gospodarczych. W ramach forum polscy i białoruscy specjaliści debatowali o kierunkach rozwoju i współpracy w sektorach budownictwa, transportu i logistyki, a także o skutecznych strukturach i instrumentach wsparcia współpracy międzynarodowej.

  Pierwszego dnia targów odbył się również panel wykładów związanych z obszarem inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. Panel rozpoczęło „Seminarium w zakresie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”, podczas którego poruszono kwestie związane z energochłonnością budynków, audytami i świadectwami efektywności energetycznej. Podczas konferencji „Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym” prelegenci opowiedzieli m.in.: o klastrach energii, roli odnawialnych źródeł energii w niezależności energetycznej na poziomie lokalnym oraz dobrych praktykach stosowanych w krajach europejskich. 

  Podczas wydarzenia tradycyjnie przyznano nagrody targowe – nasza firma członkowska Elektromontaż Lublin Sp. z o.o. otrzymała nagrodę w kategorii Forma Promocji Targowej Targów Energetycznych Energetics 2017.

  Tegoroczna edycja Targów Energetics po raz kolejny dowiodła, jak kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju gospodarki oraz wzrostu jakości życia Polaków są tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, poprawą efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie energetyki. Zagadnienia energetyczne są też niezwykle istotne dla kolei.

  ENERGETICS 2016

  Przyszłość energetyki, przyszłość kolei

  W dniach 15-17 listopada Lublin stał się centrum przemysłu energetycznego w Polsce. Tegoroczna, dziewiąta już edycja Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS przyciągnęła zarówno międzynarodowe koncerny, jak i indywidualnych przedsiębiorców, którzy zaprezentowali wiele nowoczesnych rozwiązań, urządzeń i technologii związanych z szeroko pojmowanym zagadnieniem energii i jej znaczenia nie tylko sektora stricte energetycznego, ale również sektorów: elektromaszynowego, budowlanego, metalurgicznego, motoryzacyjnego oraz kolejowego.

  Dlatego wśród wystawców nie mogło zabraknąć Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Razem z naszymi współwystawcami – firmami Lankwitzer Polska Sp. z o.o., Wytwórnią Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia pracy oraz Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. – cieszyliśmy się olbrzymim zainteresowaniem zwiedzających. Na naszym stanowisku odbyło się wiele rozmów biznesowych, które – mamy nadzieję – zaowocują głębszą współpracą sektora energetycznego i kolejowego. Już teraz planujemy przeprowadzenie cyklu konferencji, które uwzględnią najważniejsze zagadnienia energetyczne oraz potrzeby tej specyficznej i bardzo ważnej branży. Zwiedzający licznie odwiedzili również stanowiska naszych firm zrzeszonych, tj. firm: Protektel Sp.J., Akala Faraone Sp. z o.o., Astat Sp. z o.o., Elma Energia Sp. z o.o., Wago Elwag Sp. z o.o. oraz Elektromontaż Lublin Sp. z o.o. – na stanowisku Elektromontażu wystawiała się także firma Pliszka inżyniering przeciwpożarowy.

  Inauguracji targów dokonał wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta. „Przed nami trzy dni intensywnych rozmów biznesowych w obszarze energetyki, telekomunikacji i sektora metalowego” – powiedział w swoim wystąpieniu wicemarszałek. Na uroczystości byli obecni m.in.: Doradca Wojewody Lubelskiego Konrad Sawicki, Prezes PGE Dystrybucja SA Wojciech Lutek, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej prof. Anna Halicka oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak.

  Zwieńczeniem pierwszego targowego dnia była gala, podczas której organizatorzy przyznali wystawcom nagrody w takich kategoriach, jak produkt roku oraz forma promocji targowej. Komisja konkursowa zdecydowała również o wręczeniu Pucharu Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej firmie Elektromontaż Lublin za stację transformatorową realizującą predykcyjne utrzymanie ruchu.

  Dopełnieniem wystawy były konferencje i szkolenia dotyczące aktualnych i ważnych dla branży tematów, m.in.: prawnych aspektów wprowadzania towarów na rynek Polski i UE, wyzwań wobec OSD (w tym regulacji jakościowych), oświetlenia ulicznego w świetle perspektywy 2020, zwiększania oszczędności energii elektrycznej, budowy ogniw fotowoltaicznych różnych generacji czy biogospodarki. Profesjonaliści, którzy na co dzień wykonują pomiary elektryczne i badają stan techniczny urządzeń, mogli wziąć udział w warsztatach pomiarów elektrycznych SONEL MPI 530 + PE5 z certyfikatem umiejętności. Nowością tej edycji było poszerzenie zakresu tematycznego o utrzymanie ruchu oraz o osiemnastą edycję Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka (ODME). Targom Energetycznym ENERGETICS po raz pierwszy towarzyszyły również Wschodnie Dni Kooperacji – spotkanie środowiska podwykonawców i kooperantów z szeroko rozumianej branży przemysłowej z kraju i z zagranicy.

  Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS po raz kolejny dowiodły, jak kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju gospodarki oraz wzrostu jakości życia Polaków są tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, poprawą efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie energetyki. Zagadnienia energetyczne są też niezwykle istotne dla kolei.

  FOTORELACJA 2019


  FOTORELACJA 2018


  FOTORELACJA 2017

  IMG_6624 IMG_6627 IMG_6628 IMG_6630 IMG_6634 IMG_6640 IMG_6648 IMG_6671 IMG_6695 IMG_6719 IMG_6728 IMG_6794 IMG_6796 IMG_6799

  FOTORELACJA 2016

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Bernd Haag - NiemcyKorespondent
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnego, Pełnomocnik ds. RODOtel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Justyna BartczakDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 795 022 754j.bartczak@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Bartłomiej BuczekEkspert Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  Walenty Dola - Ukraina, RosjaKorespondent
  Dominik GrędaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 531 892 364d.greda@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Paweł Twardowski Doradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 531 933 058p.twardowski@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  WSPÓŁWYSTAWCY