MenuMenu
pl | en

  "CIT Estoński" - szkolenie on-line

  Szanowni Państwo,

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei szkoleniu on-line  „CIT Estoński”.  Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Spółkę Doradztwa Podatkowego KDP GOTOWICZ Sp. z o.o..

  Ryczałt od dochodów ze spółek kapitałowych to nowy system opodatkowania dla mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, których przychody nie przekraczają 100 mln zł). Zachętą ustawodawcy do stosowania nowych przepisów ma być odroczenie zapłaty podatku przez firmy oraz poprawa płynności finansowej firm.  Na szkoleniu zostaną omówione zasady stosowania nowych przepisów oraz plusy i minusy nowych regulacji.

  Termin: 9 lutego 2021 r.

  Godzina: 11.00 – 12.45

  Forma: Szkolenie on-line

  Czas trwania szkolenia: 1,5 h

  Tematyka szkolenia:

  • Regulacje prawne
  • Zakres podmiotowy stosowania przepisów
  • Limit przychodów oraz limit zatrudnienia
  • Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
  • Obowiązki ewidencyjne
  • Utrata prawa do estońskiego CIT
  • Pozostałe zagadnienia

  Zainteresowane firmy prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 04.02.2021 roku.

  Osoba odpowiedzialna za kontakt:

  Anna Modrzejewska: e-mail: a.modrzejewska@izbakolei.pl, tel.: 501 797 551

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ