MenuMenu
pl | en

  COVID-19 WSPARCIE PRAWNE - Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

  COVID-19 WSPARCIE PRAWNE - Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

   

  Szanowni Państwo,

  Wobec obowiązującego stanu epidemii i w obliczu prawdopodobnego kryzysu gospodarczego wszyscy członkowie Izby Kolei znaleźli się w trudnej i nietypowej sytuacji. Dostosowanie prowadzonej działalności do obecnych uwarunkowań i przygotowanie jej do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom wymaga szczególnie dobrego zorientowania w otoczeniu prawnym.

   

  Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom, jakie otrzymujemy od członków Izby, uzyskaliśmy od jednego ze zrzeszonych podmiotów – Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu – deklarację wsparcia członków Izby w zakresie narastających wątpliwości prawnych dotyczących obowiązujących i projektowanych regulacji.

   

  Zespół specjalistów Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp. k. na bieżąco monitoruje zmiany prawne związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną, które mogą istotnie oddziaływać na Państwa działalność. Za naszym pośrednictwem będziemy udostępniać Państwu materiały przygotowane przez  zespół Kancelarii, w których omawiane będą istotne kwestie oraz problemy prawne mające wpływ na funkcjonowanie Państwa organizacji.

   

  W sprawach wymagających indywidualnych konsultacji oraz pomocy, prosimy o bezpośredni kontakt z mec. Piotrem Szwechłowiczem z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy sp.k. za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  piotr.szwechlowicz@piszcz.pl lub telefonu: 603 482 903.

   

  Istnieje także możliwość kontaktu za pośrednictwem przedstawiciela Izby Kolei. Kontakt:

  Radosław Karwicki

  tel. 508 501 069

  mail: r.karwicki@izbakolei.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ