MenuMenu
pl | en
  Deklaracja w zakresie bezpieczeństwa w Transporcie Szynowym

  Deklaracja w zakresie bezpieczeństwa w Transporcie Szynowym

  Z przyjemnością zawiadamiamy że Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przystąpiła do projektu „Deklaracji w zakresie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Pełnomocnikiem Izby ds. bezpieczeństwa została Pani Dorota Markiewicz, Dyrektor Biura Izby.

  Projekt deklaracji został ogłoszony 17 marca 2016 r. przez Urząd Transportu Kolejowego. Przez 14 miesięcy aż 170 Sygnatariuszy podpisało deklarację i tym samym obrało sobie za priorytet zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Zdaniem UTK cel ten powinien być wspierany przez działania całego środowiska zarówno przy pomocy organów państwowych, jednostek naukowych, organizacji, stowarzyszeń,  jak i mediów. Kontynuacją deklaracji jest konkurs „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, którego głównym celem jest wyróżnienie osób i przedsiębiorców, propagujących innowacyjne rozwiązania,  przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa w branży kolejowej.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, jako przedstawiciel firm związanych z branżą kolejową, kładzie szczególny nacisk na wspieranie i uczestniczenie  w inicjatywach związanych z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Razem z naszymi firmami członkowskimi i Urzędem Transportu Kolejowego mamy nadzieję budować kolej przyszłości – innowacyjną i bezpieczną.

  Wszelkie informację dotyczące projektu „Deklaracji w zakresie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.utk.gov.pl.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ