MenuMenu
pl | en

  Innorail conference

  Dear Partners,

  We are pleased to call your kind attention to a railway professional conference to be held in Budapest between November 12-14.

  The Innorail conference has been a biannual event, to be held already the fourth time by Hungarian railway professionals. As a new initiative the organisers have invited a new section for the first time, called V4+9 Cross-Border InnoRail. The section will be a two-day event, to be held between November 13-14.

  The organisers have invited for a professional exchange of ideas the leading professionals of the railway operators from the V4 countries, the EU member states in our region and the states of the Western Balkans so that they can share the challenges they face, the results they have achieved, and should share their ideas regarding the developments ahead of us in the region.
  The agenda will feature the following topic: the high-speed railway link between the V4 countries, guest speakers will be invited from the British, German and French high-speed railways. There will be talks about the reconstruction of the Budapest-Belgrade railway line as well.

  Outside Hungary, professionals from the following countries will be invited: Czech Republic, Poland, Slovakia, Croatia, Serbia, Albania, North Macedonia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Slovenia, Romania, Bulgaria, Latvia, Lithuania, Estonia, Austria.

  Official conference languages: English, Hungarian and (for the first time) German.

  In addition to the invited guests (infrastructure and vehicle operators) the representatives of the railway industry, researchers, designers, theoretical and practical experts as well are most welcome to the conference.

  For our partners the organisers will give the opportunity to pay a reduced participation fee:
  For 3 days instead of € 370 our partners can registrate for € 300 + 27% VAT, for two days in the V4+9 section for € 200 + 27% VAT.
  Please send your request for participation to us (name and e-mail address), we will forward it to the organisers so that you can get your reduced participation fee.

  We are recommending to our industrial partners to look at the exhibition opportunities as well, there are still have some free stands, where you can put your products and services on display: http://innorail2019.hu/en/exhibition/

  The details of the venue and the program are available on the website of the conference: http://innorail2019.hu/en/

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ