MenuMenu
pl | en

  INNOVATICA 2017 - Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej

  Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do nagrody INNOVATICA 2017. Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • Innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji
  • Innowacyjnego rozwiązania – produktu / technologii / usługi
  • Osobistości innowacyjnej

  Kapituła Nagrody

  • Zbigniew Dworzecki, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa
  • Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
  • Andrzej Arendarski, Prezes KIG
  • Patrycja Klarecka, Prezes PARP
  • Michał Kleiber, były Prezes PAN

  Zasady przyznania nagrody

  Ocenę zgłoszonych wniosków dokonuje Kapituła powołana przez Prezesa KIG p. Andrzeja Arendarskiego, ona również decyduje o przyznaniu nagród.

  Wnioski o przyznanie nagród mają prawo zgłosić organizacje członkowskie KIG, członkowie Kapituły oraz firmy/uczelnie/organizacje, zaangażowane we wdrażanie innowacyjnych strategii.

  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do:

  • na adres mailowy (podpisany skan): estusinska@kig.pl
  • lub pocztowo na adres: Trębacka 4, 00-074 Warszawa (z dopiskiem „INNOVATICA”)

  Przy ocenie wniosków uwzględnione zostaną następujące kryteria:

  • Korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji     50 pkt
  • Poprawa pozycji konkurencyjnej w kraju i na świecie wynikająca z wdrożenia innowacji     20 pkt
  • Forma zabezpieczenia własności intelektualnej     20 pkt
  • Korzyści dla środowiska wynikające z wdrożenia innowacji     10 pkt

  Przy ocenie wniosków z kategorii innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji oceniane będą łącznie wszystkie rozwiązania zarówno o charakterze technicznym i organizacyjnym oraz proinnowacyjne działania zarządu (filozofia rozwoju firmy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań).

  Przy ocenie wniosków z kategorii osobowości innowacyjnej oceniane będą zasługi twórców innowacyjnych rozwiązań, szefów firm / uczelni / organizacji wdrażających filozofię rozwoju poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, osób szczególnie zasłużonych dla promowanie rozwoju gospodarczego poprzez innowacje.

  Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce ma dwie klasy:

  • Nagroda główna – statuetka i dyplom – przyznawana po jednej w każdej kategorii
  • Wyróżnienie – dyplom – do trzech w każdej kategorii.

  Nagrody wręczone zostaną podczas 8 Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, który odbędzie się 9 listopada 2017 r. w Warszawie.

  Zapraszamy!

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ