MenuMenu
pl | en
  Izba partnerem warsztatów nt. kolei regionalnych i aglomeracyjnych

  Izba partnerem warsztatów nt. kolei regionalnych i aglomeracyjnych

  Izba partnerem warsztatów nt. kolei regionalnych i aglomeracyjnych

  Dzisiaj w siedzibie PKP SA rozpoczęła się trzecia edycja warsztatów Pasażerskie przewozy kolejowe regionalne i aglomeracyjne. Warsztaty organizują wspólnie Polskie Koleje Państwowe SA oraz UIC (Międzynarodowy Związek Kolei). Partnerem wydarzenia Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  Głównym celem warsztatów jest dokładny, kompleksowy przegląd systemów kolei podmiejskich i regionalnych na całym świecie, wspieranie wymiany doświadczeń i informacji na temat najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, a także kreowanie globalnej wizji podmiejskich i regionalnych usług kolejowych.

  Szkolenie skierowane jest do menedżerów na stanowiskach decyzyjnych w sektorze transportu, w szczególności w kolejnictwie, przedstawicieli ministerstw, władz lokalnych lub regionalnych, uniwersytetów, organów doradczych, agencji oraz stowarzyszeń.

  Warsztaty odbywają się w języku angielskim z polskim tłumaczeniem.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ