MenuMenu
pl | en
  Konferencja: Kolejowe pojazdy autonomiczne - perspektywa zastosowania

  Konferencja: Kolejowe pojazdy autonomiczne - perspektywa zastosowania

  Konferencja: Kolejowe pojazdy autonomiczne – perspektywa zastosowania

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei została branżowym partnerem, a Raport Kolejowy patronem medialnym konferencji Kolejowe pojazdy autonomiczne – perspektywy zastosowania, która odbędzie się 28 czerwca w siedzibie PKP SA.

  Organizatorem wydarzenia są: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego oraz PKP SA. Konferencję poprowadzi dr Adam Wielądek. Podczas wydarzenia referaty wygłoszą prof. Andrzej Chudzikiewicz; dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP SA; Ignacy Góra – Prezes UTK; dr Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa; Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT; Krzysztof Celiński – Dyrektor Mobility w SIEMENS SA; Włodzimierz Żmuda – Członek Zarządu PKP PLK SA; Kazimierz Frąk – Prezes Zarządu KOMBUD SA.

  Gościem honorowym konferencji będzie Mikołaj Wild – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

  W trakcie wydarzenia odbędzie się panel dyskusyjny prowadzony przez dr Andrzeja Massela pt.: „Przygotowania przemysłu i przewoźników do produkcji i zastosowania autonomicznych pojazdów kolejowych”.

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ