MenuMenu
pl | en
  Konsultacje zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów

  Konsultacje zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów

  Konsultacje zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów

   

  Urząd Transportu Kolejowego rozpoczyna konsultacje projektu stanowiska w sprawie zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa. UTK czeka na opinie do końca czerwca. Na ich podstawie powstaną rekomendacje dla prawodawcy.

  Procedury wprowadzania do obrotu wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa nie zawsze zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego. Pomijają bowiem ocenę bezpiecznej integracji wyrobu w podsystemie. Można również mieć wątpliwości co do niejasnego rozłożenia odpowiedzialności za spełnienie wymagań przez wyrób i za jego bezpieczne zabudowanie i zainstalowanie. Dodatkowo procedury są wysoce sformalizowane i skonstruowane w sposób uciążliwy dla wnioskodawców. Pozostają one niespójne z procedurami uregulowanymi w prawie Unii Europejskiej.

  Urząd Transportu Kolejowego prezentuje projekt stanowiska omawiającego kierunki zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa. Projekt zawiera doświadczenia wynikające ze stosowania przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych z dnia 13 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 720) i propozycje rozwiązań pozwalających na poprawę krajowego systemu oceny zgodności wyrobów i podsystemów kolejowych.

  Celem konsultacji jest uzyskanie opinii przedsiębiorców kolejowych co do proponowanych kierunków zmian. Opinie będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji, której końcowym efektem będzie sformułowanie rekomendacji dla prawodawcy w omawianym obszarze.

  UTK prosi o nadsyłanie uwag do 30 czerwca 2018 r. przez formularz na adres utk@utk.gov.pl.

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ