MenuMenu
pl | en
  Maciej Lignowski i Bartłomiej Buczek w zarządzie PKP SKM w Trójmieście

  Maciej Lignowski i Bartłomiej Buczek w zarządzie PKP SKM w Trójmieście

  Maciej Lignowski i Bartłomiej Buczek w zarządzie PKP SKM w Trójmieście

  Ogłoszono wyniki konkursu na stanowiska Prezesa oraz Członka Zarządu PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki – Dyrektora Przedsiębiorstwa pozostał Maciej Lignowski, na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Przewozów ponownie wybrano Bartłomieja Buczka.

  Maciej Lignowski jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pracę na PKP rozpoczął w 1988 r. na stanowisku dyżurnego ruchu, następnie był zatrudniony na stanowiskach – zawiadowcy stacji, z-cy naczelnika zarządu spraw pracowniczych i socjalnych Pn. DOKP, naczelnika wydziału DOIK w Gdańsku. W latach 2000–2002 pracował w PKP SA, następnie w KPTW „Natura Tour” Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora biura. Od czerwca 2006 r. związany z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. jako Członek Zarządu, a od czerwca 2009 – jako Prezes Zarządu.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ