MenuMenu
pl | en

  Misja gospodarcza do Senegalu (27-29 marca 2019 r.)

  Misja gospodarcza do Senegalu (27-29 marca 2019 r.)

   

  Szanowni Państwo ,

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa  do udziału w misji gospodarczej do Senegalu, która odbędzie się w dniach 27-29 marca 2019 r.   

  Misja organizowana jest przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ambasadą RP w Dakarze, Ambasadą Senegalu w Warszawie oraz Unią Izb Przemysłowo-Handlowych Senegalu i Zrzeszeniem Senegalskich Przemysłowców i Handlowców.

  Celem misji jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Senegalu.

  Republika Senegalu jest jednym z najszybciej rozwijających się demokratycznych państw Afryki ze stabilnym wzrostem PKB. Ostatnia dekada przyniosła znaczący rozwój przemysłu tego kraju, dzięki realizacji rządowego programu gospodarczego  tzw. Plan Senegal Emergant, którego druga faza jest aktualnie wdrażana.

  W pierwszej fazie zostały zrealizowane liczne inwestycje, w tym m.in. budowa nowego lotniska, rozbudowa sieci dróg (w tym budowa autostrady), budowa nowego miasta w miejscowości Diamniadio, w której ma powstać nowe centrum administracyjne kraju oraz specjalna strefa ekonomiczna służąca rozwojowi przemysłu. Druga faza przewiduje  dalszy rozwój infrastruktury i dywersyfikację sektora przemysłowego.

  Ważnym czynnikiem zwiększającym gospodarczą atrakcyjność Senegalu są jego zasoby naturalne. Do niedawna głównymi zasobami były: złoto, fosforyty, cyrkon i żelazo. W ostatnich latach odkryte zostały zasoby ropy i gazu, z czego największy potencjał wykazują złoża gazu, szacowane jako siódme co do wielkości na świecie. Perspektywa rozpoczęcia ich wydobycia (prawdopodobnie w 2021 lub 2022 roku) oznacza nie tylko szansę na dynamiczny rozwoju samego sektora wydobywczego, ale również na dalszy wzrost PKB Senegalu, zwiększenie środków na inwestycje i wzrost siły nabywczej ludności.

   

  W ramach programu misji przewidziana jest organizacja Polsko - Senegalskiego Forum Biznesu, indywidualnych rozmów B2B z senegalskimi przedsiębiorcami i z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacjami otoczenia biznesu, wizyta w Diamniadio (w którym powstaje nowe centrum administracyjno-gospodarcze kraju), rozmowy w nowej strefie przemysłowej, jak również spotkanie z przedstawicielem Zagranicznego Biura Handlowego w Dakarze.

  KIG wraz z senegalskimi partnerami przygotowuje aktualnie program merytoryczny oraz zajmuje się obsługą logistyczną uczestników misji: rezerwacja przelotu Warszawa – Dakar – Warszawa, transport lokalny, ubezpieczenie, pomoc  tłumaczeniowa w rozmowach B2B, zapewnia opiekę organizacyjną  oraz rezerwację hotelu w Dakarze. Uczestnicy misji pokrywają wymienione koszty obsługi logistycznej wyjazdu.

  Licząc na Państwa  udział w powyższym przedsięwzięciu, prosimy o przesłanie wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w misji wypełniając FORMULARZ REJESTRACYJNY co umożliwi nam przekazanie Państwu w najbliższych dniach dalszych informacji organizacyjno-finansowych, związanych z udziałem w misji.

  Kontakt:

  KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Biuro  Współpracy z Zagranicą                                    

  Agnieszka Salamończyk, asalamonczyk@kig.pl

  tel. 22 6309773 

  Elżbieta Wojtas, ewojtas@kig.pl

  Tel 22 6309752.                                        

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ