MenuMenu
pl | en

  Polska Izba Kolei z nowymi władzami

  Polska Izba Kolei z nowymi władzami

  8 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.dokonano wyboru członków Rady Izby, na nową czteroletnią kadencję. Spośród 15 zgłoszonych kandydatur, najwięcej głosów uzyskali i objęli miejsca w radzie:

   

  1. Krystyna Golik
  2. Sławomir Jankowski
  3. Piotr Kubicki
  4. Michał Łagosz
  5. Adam Nowak
  6. Adam Przybyło
  7. Elżbieta Rembiasz
  8. Magdalena Sakowska
  9. Janusz Szajta
  10. Piotr Szarski
  11. Włodzimierz Wilkanowicz

  Członkowie Rady Izby w swoim gronie dokonali wyboru Prezydium. Zgodnie z przegłosowaną zmianą w statucie nowym Przewodniczącym Rady Izby został Sławomir Jankowski, który zastąpił na głównej funkcji dotychczasowego prezesa Adama Przybyło. Piastować stanowiska wiceprzewodniczących będą Magdalena Sakowska i Adam Nowak.

  W ostatnich głosowaniach uczestnicy Walnego Zgromadzenia wyłonili składy ciał statutowych: Sądu Koleżeńskiego (Wiesława Galińska, Damian Midura, Andrzej Wierciński), Komisji Rewizyjnej (Agnieszka Izdebska, Łukasz Słończewski, Beata Szulfer-Rosiak).

  Na zakończenie Dyrektor Generalny Izby Adam Musiał podsumował obrady i zachęcił do aktywnego udziału w życiu Izby, ponieważ to członkowie kreują wygląd Izby i kierunek jej przedsięwzięć. Dyrektor Izby Markiewicz podziękowała delegatom za uczestnictwo i zaprosiła na obchody 20-lecia Izby 25 lutego 2020 r.

   

   

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ