MenuMenu
pl | en
  Szkolenia on-line [ANKIETA]

  Szkolenia on-line [ANKIETA]

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zaprasza do udziału w ankiecie dot. organizowanych szkoleń on-line. Webinaria przeprowadzone zostaną we współpracy z przedstawicielami Spółki Doradztwa Podatkowego KDP GOTOWICZ Sp. z o.o.

  W trosce o zapewnienie właściwej jakości naszych usług pragniemy poznać Państwa opinię dotyczącą naszej współpracy w zakresie szkoleń on-line. Zapewniamy, iż udzielona przez Państwa informacja  zostanie wykorzystana do podjęcia działań mających na celu spełnienie oczekiwań Państwa i innych klientów.

  Proponowane tematy szkolenia:

  „Opodatkowanie spółek komandytowych”

  • Nowe zasady opodatkowania
  • Odroczenie stosowania nowych przepisów
  • Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
  • Różnice w opodatkowaniu komplementariusza i komandytariusza
  • Pozostałe zagadnienia (danina solidarnościowa, odliczanie składek ZUS, zapłata podatku)

  „Kody GTU w praktyce cz.2”

  •  Omówienie poszczególnych oznaczeń GTU
  • GTU 01-GTU 13 – przegląd poszczególnych oznaczeń
  • Stanowiska organów podatkowych
  • Korekta kodów i czynny żal

  „Podmioty powiązane, dokumentacja cen transferowych”

  • Podmioty powiązane – omówienie
  • Czym jest cena transferowa i transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym?
  • Kiedy występuje obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi?
  • Dokumentacja cen transferowych
  • Obowiązki sprawozdawcze
  • Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych

  Ankieta w formie PDF dostępna jest poniżej

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ