MenuMenu
pl | en
  V KONFERENCJA TECHNICZNO-NAPRAWCZA PKP INTERCITY

  V KONFERENCJA TECHNICZNO-NAPRAWCZA PKP INTERCITY

  V KONFERENCJA TECHNICZNO-NAPRAWCZA PKP INTERCITY

   

  Zapraszamy na V Konferencję Techniczno-Naprawczą organizowaną przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei we współpracy i pod patronatem PKP Intercity SA.

  Konferencja odbędzie się w dniach 13–15 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Panorama” w Mszczonowie.

  Konferencja ma na celu wykreowanie efektywnego dialogu na linii zleceniodawca – wykonawca. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zaprezentować potencjał firmy oraz najnowsze rozwiązania dedykowane produkcji, naprawom i pracom utrzymaniowym taboru kolejowego.

  Więcej informacji o projekcie udzielają:
  Justyna Bartczak: 795 022 754, j.bartczak@izbakolei.pl,
  Aleksandra Jasińska: 508 501 037, a.jasinska@izbakolei.pl.

  Serdecznie zapraszamy!

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ