Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Konferencja naukowo-techniczna „Logistyka i technologie robót kolejowych”

Uprzejmie informujemy oraz zapraszamy do udziału w

I Konferencji naukowo-technicznej

„LOGISTYKA I TECHNOLOGIE ROBÓT KOLEJOWYCH”

która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca  2017r. w Centrum Konferencyjnym  FALENTY w Raszynie

               Konferencja organizowana jest we współpracy z Biurem Dróg Kolejowych oraz Spółkami zależnymi.

 

                Celem konferencji  jest prezentacja najnowszych rozwiązań i technik  w zakresie logistyki i technologii robót kolejowych oraz wymiana doświadczeń i praktyk  pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego na kolei : narodowego zarządcy infrastruktury, projektantów, generalnych wykonawców i podwykonawców prac torowych, producentów sprzętu i maszyn oraz organizatorów
dostaw szyn, podkładów, tłucznia i rozjazdów.

Identyfikacja potrzeb rynku robót torowych poprzez dobór odpowiednich materiałów, kwalifikacji pracowników, dobór odpowiednich narzędzi i maszyn oraz ustalenie optymalnej kolejności realizacji poszczególnych operacji procesu technologicznego.

Propagowanie mechanizacji jako sposobu zwiększenia wydajności i skrócenie czasu wykonywania robót wpływającego na obniżenie czasu zamknięcia torów oraz zastąpienie ciężkiej pracy fizycznej człowieka, pracą maszyn.         

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Technologie robót kolejowych
 • Specyfika remontów, modernizacji i napraw
 • Szczególne rygory technologiczne budowania toru w świetle Id114
 • Parametry techniczno-eksploatacyjne w poszczególnych fazach robót
 • Reprofilacja szyn i inne roboty wysokospecjalistyczne
 • Harmonogramowanie dostaw, robót i odbiorów (zarzadzanie zmianą)
 • Praktyki postępowania z szynami (huty, zgrzewalnie, składowanie oraz transport i rozładunek)
 • Rozwój narzędzi wspomagających (mała mechanizacja)
 • Maszyny torowe i dwudrogowe – cechy, dostępność i przeznaczenie oraz dopuszczenie
 • Serwisowanie maszyn i narzędzi w procesie budowy i utrzymania
 • Regeneracja

 Do udziału w konferencji zaproszeni zostali:

 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa                                                 
 • Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.                               
 • Urząd Transportu Kolejowego                                                                                                       
 • Instytut Kolejnictwa                                                                  
 • Politechnika Gdańska – dr inż. Zbigniew Kędra – Katedra Transportu Szynowego i Mostów

Ze szczebla Centrali Spółki PKP PLK SA udział w konferencji wezmą przedstawiciele biur :

 • DRÓG KOLEJOWYCH, ENERGETYKI, CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI, CENTRALNEGO BIURA ZAMÓWIEŃ
 • CENTRUM DIAGNOSTYKI
 • ZAKŁADU MASZYN TOROWYCH
 • oraz Spółki zależne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. :
  • DOLKOM Sp. z o.o.  Wrocław
  • ZRK-DOM Sp. z o.o. Poznań
  • PPM-T Sp. z o.o. Gdańsk
  • PNUiK Sp. z o.o. Kraków

Ze szczebla Zakładów Linii Kolejowych (IZ) – Dyrektorzy lub Zastępcy Dyrektorów ZLK

 

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji w formie słuchacza, prezentacji multimedialnej oraz prezentacji maszyn,

urządzeń i narzędzi  na  stoiskach wystawienniczych.

 

Kontakt: Zbigniew Wiśniewski tel: 508 500 995 email: z.wisniewski@izbakolei.pl

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
telefon: +48 52 324 93 80
faks: +48 52 331 25 30

NIP 967 10 47 950
KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
Regon 092 454 672
Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

 


 

Dyrektor Generalny
Adam Musiał
tel.: 52 324 93 80
a.musial@izbakolei.pl

Dyrektor
Dorota Markiewicz
tel.: 52 324 93 80
d.markiewicz@izbakolei.pl

Manager
Aleksandra Jasińska
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl

Manager
Zbigniew Wiśniewski
tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
Radosław Karwicki
tel.: 508 501 069
r.karwicki@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Anna Modrzejewska
tel.: 501 797 551
a.modrzejewska@izbakolei.pl

Specjalista ds. Marketingu
Edyta Studzińska
tel.: 500 474 832
e.studzinska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Justyna Bartczak
tel.: 795 022 754
j.bartczak@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Katarzyna Umińska
tel.: 508 603 310
k.uminska@izbakolei.pl

Pracownik Redakcji
Lena Szuster
tel.: 536 712 192
l.szuster@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Karolina Karólczak-Morawska
tel.: 508 501 012
k.karolczak@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Rafał Hinc
tel.: 577 337 624
r.hinc@izbakolei.pl

Księgowość
Anna Tomaszewska
tel.: 508 501 092
ksiegowosc@izbakolei.pl

Pracownik Sekretariatu
Karolina Mazurek-Ligowska
tel.: 571 391 317
sekretariat1@izbakolei.pl

Asystentka / Handlowiec
Monika Olszewska
tel.: 534 577 822
m.olszewska@izbakolei.pl

grupa MTMdesign: