MenuMenu
pl | en

  Aksel Sp. z o.o.

  Lipowa 17
  44-207 Rybnik


  32 / 429 51 03

  aksel.com.pl
  aksel@aksel.com.pl
  "

  Firma AKSEL Sp. z o.o. powstała w 1990 roku. Jako Oficjalny Przedstawiciel na Polskę niemieckiego producenta, DEUTA-WERKE GmBH oferuje następujące urządzenia do wyposażania nowych oraz modernizowanych pojazdów szynowych:

  • rejestratory zdarzeń, w tym innowacyjne rejestratory z nowej rodziny DEUTA REDBOXTM
  • wskaźniki prędkości
  • terminale wielofunkcyjne
  • czujniki – nadajniki osiowe, czujniki Halla, odometry – radary Dopplera.

  AKSEL jest ponadto producentem innowacyjnego systemu InterLocoTM - Systemu Wspomagania Maszynisty i Służb Eksploatacyjnych Przewoźnika, w tym:

  • Systemu RJ_Pojazd – Elektronicznego Rozkładu Jazdy z funkcjonalnością współpracy z Systemem Informacji Pasażerskiej i Systemem Liczenia Pasażerów zainstalowanymi na pojeździe
  • Systemu Lokalizacji i Monitoringu Zużycia Paliwa.

  Firma AKSEL oferuje ponadto oprogramowanie ConSEL™, będące nowatorskim narzędziem pozwalającym na stałe monitorowanie położenia pojazdów oraz ich parametrów eksploatacyjnych, w tym śledzenia zużycia paliwa, czy potoków pasażerskich. Możliwość archiwizacji danych i dostosowana do indywidualnych potrzeb Przewoźnika funkcja raportowania w aplikacji ConSEL™, pozwalają ponadto na analizę statystyczną pracy pojazdów, w tym – dzięki integracji z Systemem Liczenia Pasażerów – analizę wykorzystania taboru a także planowanie strategiczne.

  "

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ