MenuMenu
pl | en

  Semicon Sp. z o.o.

  Zwoleńska 43/43A
  04-761 Warszawa

  22/ 615 73 71
  22/ 615 73 75

  www.semicon.com.pl
  info@semicon.com.pl

  Spółka SEMICON została założona w 1987 roku. Na początku firma zajmowała się produkcją prototypowych urządzeń służących do neutralizacji gazów poreakcyjnych w procesach otrzymywania materiałów półprzewodnikowych. Głównymi odbiorcami urządzeń były: Fabryka Półprzewodników TEWA, CEMAT SA oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronowych. Na przełomie lat 80/90 aktywność tego przemysłu praktycznie zamarła, F.P. TEWA została zlikwidowana. W powstałej sytuacji w 1991r. firma zajęła się dystybucją podzespołów elektronicznych.

  W roku 1993 prezes spółki podpisał umowę dystrybucyjną na zasadach wyłączności, z austriacką firmą LEM NORMA. Rok później uruchomiono pierwszy sklep na znanym rynku elektronicznym Wolumen. W ofercie znajdowały się wówczas podzespoły elektroniczne i aparatura pomiarowa. Firma zawsze starała się zaopatrywać klientów w urządzenia europejskich producentów firm, co zaowocowało podpisaniem kolejnych kontraktów z producentami: KONTAKT CHEMIE (1995), SCHURTER (1996), MULTI-CONTACT(1996). Podpisane umowy dystrybucyjne opierały się na zasadach wyłączności

  W 1997 roku uruchomiono linię montażu płytek elektronicznych w technologii montażu powierzchniowego, oparta o urządzenie Mechatronika M-10.

  W 2000 roku uruchomiliśmy kolejny sklep sprzedaży detalicznej na Warszawskiej Giełdzie Elektronicznej (podziemia obok GUS). Pomysł na handel w tej branży sprawdził się. Nabywcy przekonali się do produktów oferowanych przez SEMICON, który już wówczas zyskał wysoką renomę.

  W roku 2003 firma otrzymała certyfikat jakości ISO-9001. Dzięki czemu możliwe było zapewnienie stabilnego poziomu jakości we wszystkich obszarach aktywności przedsiębiorstwa.

  Ostatnie lata to intensywny rozwój działalności usługowej w zakresie montażu powierzchniowego i przewlekanego, jak również produkcji modułów laserowych i generatorów linii laserowej do zastosowań militarnych i przemysłowych.

  W latach 2004 – 2007 wraz z 28 firmami z 8 krajów spółka SEMICON uczestniczyła w programie Unii Europejskiej ‚Green Rose’ – eliminacja ołowiu z technologii elektronicznych. Umożliwiło to zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia związanegoz montażem elementów w technologii bezołowiowej. Dodatkowo dofinansowanie z UE pomogło w zakupie linii montażowej najnowszej generacji.

  Z początkiem 2009, SEMICON zaoferował usługi laserowego wycinania szablonów SMT, które bazują na obrabiarce laserowej G6060 (LPKF Niemcy). Była to pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej instalacja nowego koncepcyjnie typu maszyny. Przedsiębiorstwo SEMICON należy do firm, które sprawiają trudność w określeniu ich rynkowego typu, ze względu na szerokie spektrum działania. Na nasuwające się pytanie, czy przedsiębiorstwo SEMICON to firma dystrybucyjna, produkcyjna, usługowa, a może niszowa, prezes analizowanej spółki – Jacek Tomaszewski odpowiada – określam swoją firmę jako autorską. W wywiadzie, który został opublikowany w magazynie „Elektronik” dodaje: „SEMICON jest typowym przykładem szerokości zainteresowań moich i moich współpracowników”.

  Spółka mieści się w Warszawie, na ulicy Zwoleńskiej w budynku o łącznej powierzchni 2500 m. kw.. Przedsiębiorstwo daje zatrudnienie prawie 50 osobom. SEMICON Sp. z o.o. jest importerem i autoryzowanym dystrybutorem podzespołów elektronicznych, materiałów i narzędzi do elektroniki, aparatury pomiarowej i akcesoriów pomiarowych, producentem modułów laserowych, generatorów linii laserowej oraz laserowych urządzeń pomiarowych. Świadczy usługi montażu płytek elektronicznych w technologii SMT oraz montażu przewlekanego. Dysponuje nowoczesnymi urządzeniami firmy JUKI, ERSA EKRA, ASYS umożliwiającymi montaż elementów od 0201. Zapewniona jest kontrola zmontowanych płytek przy pomocy urządzeń inspekcji wizualnej AOJ. Układy BGA sprawdzane są przy wykorzystaniu z urządzenia X-Ray.

  Firma oferuje montaż w technologii bezołowiowej („lead free”), dysponuje urządzeniami do lutowania na fali w osłonie azotu. Świadczy usługi naprawy płyt z układami BGA – technologia reballing.

  Najnowszą usługą w portfolio spółki są szablony stalowe SMT wycinane laserowo na urządzeniu produkcji LPKF. Szablony wykonywane są z blach z hartowanej stali nierdzewnej o grubości 100-200µm i o wymiarach do 610 x 610mm lub z elektroformowanego niklu (bardzo duża twardość materiału). Wykonywane są również szablony do układów BGA (do nanoszenia pasty lub nakładania kulek) dla technologii reballingu.

  Spółka SEMICON poza swoją aktywnością stricte handlową, prowadzi również szereg działań zmierzających ku ciągłemu poszerzaniu oraz popularyzowaniu wiedzy naukowo-technicznej.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www