MenuMenu
pl | en

  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach S.A.

  Miedziana 5
  40-321 Katowice

  32/ 203 90 33
  32/ 203 90 44

  www.wprd.katowice.pl
  centrala@wprd.katowice.pl

  "

  Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest:

  • budowa, modernizacja, utrzymanie dróg kołowych, ulic i placów oraz obiektów mostowych,
  • produkcja mieszanek bitumicznych na wszystkie kategorie ruchu (w tym SMA) oraz mas na zimno typu „MATREX”,
  • wykonywanie usług transportowych i sprzętowych,
  • wykonywanie badań laboratoryjnych mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

  Spółka swoje działania koncentruje w rejonie Województwa Śląskiego i województw ościennych.

  Spółka dysponuje nowoczesnym i gwarantującym wysoką jakość, kompletnym do realizacji wszelkiego rodzaju robót drogowych sprzętem drogowym i budowlanym oraz specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, a także posiada wytwórnie mas bitumicznych typu AMMANN o wydajności 160 t/godz. Aktualnie Spółka zatrudnia 100 pracowników, w tym prawie 15 osób kadry inżynieryjno-technicznej z wieloletnim stażem zawodowym w wykonawstwie.

  Wysoko wykwalifikowana kadra, specjalistyczny i regularnie modernizowany park maszynowy, a także wysoko wydajna wytwórnia mas bitumicznych sprawiają, że WPRD od lat zajmuje stabilną pozycję na rynku robót drogowych i jest godnym zaufania wykonawcą.

  "

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ