MenuMenu
pl | en

  Sosnowski Sp. zo.o. Sp. k.

  Marynarki Polskiej 55E
  80-557 Gdańsk

  58/ 761 35 00
  58/ 761 35 10

  kolej.sosnowski.pl
  biuro@sosnowski.pl

  Firma SOSNOWSKI powstała w 1992 roku i jest jedną z najstarszych na rynku firm zajmujących się kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów oraz myjni.

  Od wielu lat SOSNOWSKI dostarcza również urządzenia serwisowe dedykowane dla transportu zbiorowego i kolejnictwa, między innymi:

  - podnośniki kolejowe – śrubowe i hydrauliczne,

  - myjnie do pojazdów szynowych,

  - systemy dystrybucji piasku (napełniania piasecznic),

  - obrotnice kolejowe,

  - obrotnice pozycjonujące (obrotowe urządzenia do podnoszenia)

  wyciągi spalin,

  - systemy odfekalniania (odsysania fekaliów z wagonów),

  - urządzenia do serwisowania układów klimatyzacji,

  - ubrania robocze odblaskowe,

  - narzędzia ręczne.

  Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem w Polsce firm, które od lat produkują urządzenia dedykowane dla kolejnictwa. Są to między innymi: EMANUEL (Włochy), Finkbeiner (Niemcy), PEGAMO (Hiszpania).

  Klienci firmy SOSNOWSKI mogą również liczyć na montaż i profesjonalny serwis urządzeń. Kilkudziesięciu wykwalifikowanych pracowników działu serwisu dokonuje montażu specjalistycznych urządzeń, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, napraw na terenie całego kraju.
  Firma oprócz działu handlowego i serwisu, posiada własne biuro projektów, w którym powstał kompleksowy program – “Global Project”, polegający na realizacji “pod klucz” gotowych obiektów: serwisów samochodowych, Stacji Kontroli Pojazdów i profesjonalnych myjni.
  Wielokrotnie firma była wykonawcą prac konstrukcyjnych przy budowie hal oraz wykonawcą płyt fundamentowych do podnośników przestawnych o dużym udźwigu.

  Firma SOSNOWSKI swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju, posiada przedstawicielstwa we wszystkich głównych miastach Polski.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ