MenuMenu
pl | en

  Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.

  Diamentowa 1
  20-447 Lublin

  +48 81 72 86 200
  +48 81 72 86 202

  www.elektromontaz-lublin.pl
  sekretariat@elektromontaz-lublin.pl

  Lubelski Elektromontaż powstał w 1953 roku. Jest jedną z najprężniejszych firm branży elektroenergetycznej na terenie środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej Polski.

  Był wykonawcą robót związanych z uruchamianiem urządzeń elektroenergetycznych energetyki zawodowej i zakładów przemysłowych oraz linii technologicznych w wielu branżach przemysłowych. Zakłady Azotowe w Puławach, Odlewnia Ursus, EC Wrotków, KWK Bogdanka FS w Lublinie, WSK Świdnik, cukrownie, mleczarnie i oczyszczalnie ścieków, Makro Cash & Carry w Lublinie, Caterpillar w Janowie Lub., Centrum Handlowe Leclerc i wiele innych, to budowy Lubelskiego Elektromontażu. Podczas swojej działalności firma współpracowała z wieloma kontrahentami zagranicznymi Peugeot w FS Lublin, Epstein Engineering Export Ltd. USA, Rothmans of Pall Mall Ltd Szwajcaria, Cardwell Anglia, Pilkington Technology Centre, Bovis International.

  Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. podtrzymuje ponad 60-cio letnie tradycje w projektowaniu, produkcjii montażu urządzeń elektrycznych SN i nn, a w szczególności stacji transformatorowych, rozdzielnic oraz zunifikowanych elementów konstrukcyjnych oraz kompleksowych robót elektroenergetycznych w kraj i za granicą.
  Posiada własną komórkę projektową rozwiązującą na bieżąco wspólnie z kierownictwem budów wszystkie problemy związane z wykonawstwem poszczególnych zadań inwestycyjnych.
  Świadczy usługi w zakresie obróbki plastycznej blach przy wykorzystaniu nowoczesnej linii technologicznej AMADA.
  Stosuje w produkcji i wykonawstwie atestowane materiały, specjalne warstwy ochronne z komponentów najwyższej jakości, co polepsza walory użytkowe i wydłuża eksploatację wyrobów.

  Proponuje wyroby o najwyższym stopniu zaawansowania technicznego poprzez dostęp do rozwiązań światowych liderów.

  Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. jest przodującym w kraju dostawcą i eksporterem urządzeń elektrycznych SN i nn.

  OFERUJE:
  - stacje transformatorowe w obudowie betonowej i metalowej, w tym stacje nietypowe i specjalne do 35 kV i 10 MVA,
  - złącza kablowe SN w obudowie betonowej,
  - rozdzielnice SN i nn,
  - kontenery i elementy konstrukcyjne,
  - urządzenia sterowniczo -pomiarowe i sygnalizacyjne,
  - przewody szynowe magistralne n.n.

  WYKONUJE:
  - linie elektroenergetyczne kablowe oraz napowietrzne średniego i niskiego napięcia,
  - rozdzielnice napowietrzne i wnętrzowe do 110 kV włącznie,
  - instalacje wnętrzowe siłowe i oświetleniowe,
  - instalacje sieci strukturalnych i gwarantowanych,
  - instalacje telewizji przemysłowej,
  - układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji i AKP,
  - instalacje odgromowe, przeciwpożarowe i ochronne.

  Branże w których działa firma:

  - elektroenergetyka
  - produkcja rozdzielnic SN i nN oraz stacji transformatorowych
  - produkcja podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych
  - projektowanie i wykonawstwo elektromontażowe

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ