MenuMenu
pl | en

  MMR Group TransComfort

  Hutnicza 25 DE
  81-061 Gdynia

  58/ 627 49 28
  58/ 627 49 28

  www.transcomfort.pl
  biuro@transcomfort.pl

  MMR Group TransComfort jest dostawcą komponentów OEM oraz na rynek wtórny, a także oferentem produktów własnych marek i autorskich, certyfikowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

  Nasze portfolio obejmuje:

  • elementy metalowo-gumowe (w tym elementy spełniające normę EN45545), systemy zawieszenia pneumatycznego I i II stopnia, klocki i wstawki hamulcowe, okładziny cierne, zestawy kołowe, silniki trakcyjne, łożyska osiowe, stabilizatory, systemy sanitarne, maźnice, amortyzatory hydrauliczne, węże przemysłowe, systemy i kanały wentylacyjne, układy wentylacji/ HVAC, kompensatory do układów chłodzenia do pojazdów szynowych;
  • systemy wibroizolacyjne (profile przyszynowe i maty podtorowe), przyrządy wyrównawcze, systemy smarowania szyn na łukach, armaturę kolejową, podrozjazdnice i elementy rozjazdów, przytwierdzenia szyny, urządzenia kontroli i bezpieczeństwa, konstrukcje odciążające, podkłady kolejowe, kruszywo pomiedziowe, mineralne mieszanki cementowe, masy zalewowe, profile autostradowe, produkty do naprawy nawierzchni dla infrastruktury tramwajowej, kolejowej oraz drogowej;
  • silniki elektryczne AC/DC, łożyska, systemy przeniesienia napędu, systemy uszczelnień dla przemysłu;
  • usługi projektowania, montażu i serwisu;
  • usługi nadzoru, prac wykonawczych, badań, kosztorysowania;
  • usługi doradcze i szkoleniowe.

  Dostarczamy rozwiązania standardowe oraz „szyte na miarę”. Doradzamy już na etapie projektowania. Proponujemy sprawdzone i przebadane komponenty.

  Od niemal 30 lat wdrażamy technologię i dostarczamy wartość.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ