MenuMenu
pl | en

  Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ATE Sp. z o.o.

  Dworcowa 4
  64-360 Zbąszyń

  68/ 384 69 20
  68/ 38 46 920

  www.ate-zbaszyn.eu
  biuro@ate-zbaszyn.eu

  Automatyka, Telekomunikacja, Energetyka...

  to nazwa, a zarazem przedmiot działalności Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego  „ATE" Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo powstało 1 stycznia 1997 roku z przekształcenia Sekcji Pomiarowo- Naprawczej Służby Automatyki i Telekomunikacji PKP.

  Spółka zaczynała swoją działalność od dzierżawionego budynku i kilkuosobowej załogi. Wykupiony po zlikwidowanej sekcji sprzęt wymagał licznych i poważnych inwestycji. ATE działało wówczas wyłącznie na terenie Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Jako nowy podmiot gospodarczy spółka musiała dopiero zacząć budować swoją pozycję na rynku. Do 2002 roku ATE było przede wszystkim podwykonawcą wielu robót inwestycyjnych. Jednak od roku 2003 spółka coraz częściej realizowała zadania samodzielnie. Milowym krokiem okazało się nawiązanie w 2004 roku współpracy z firmą Scheidt&Bachmann Polska Sp. z o.o. Zabudowa systemów przejazdowych tej firmy zaowocowała znaczącym rozwinięciem działalności. Współpraca ta umożliwiła spółce również uczestniczenie w budowie liniowych systemów srk dla linii mało obciążonych. Od 2011 roku firma „ATE” zaczęła podejmować duże wyzwania na terenie całego kraju. Przykładem tego są realizacje, jako generalny wykonawca, takich kontraktów jak modernizacja 24 przejazdów kolejowych na terenie województwa lubelskiego, czy też poprawa bezpieczeństwa na terenie szczecińskiego oddziału Centrum Realizacji Inwestycji.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ