MenuMenu
pl | en

  ZREW Transformatory S.A.

  Rokicińska 144
  92-412 Łódź

  42/ 671 86 00
  42 671 86 02

  zrew-transformatory.pl
  transformatory@zrew-tr.pl

  ZREW Transformatory S.A. to łódzka firma, która na rynku transformatorów funkcjonuje od przeszło 60 lat.

  Przedmiotem działalności spółki jest produkcja, modernizacje, remonty oraz pełna diagnostyka olejowych transformatorów mocy.

  ZREW produkuje transformatory mocy dla sieci dystrybucyjnych, transformatory blokowe dla elektrowni i elektrociepłowni o mocy do 120 MVA i napięciu do 145 kV oraz transformatory specjalne, piecowe i przystosowane do zasilania trakcyjnych układów prostownikowych.

  Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie transformatory poddawane są próbom odbiorczym zgodnie z normami IEC i PN-EN lub GOST.

  Kilkudziesięcioletnie doświadczenie, bogate zaplecze techniczno – technologiczne, wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjna oraz wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 są gwarantem najwyższej jakości produktów i usług oferowanych przez spółkę.

  ZREW Transformatory S.A. jest częścią grupy R&S International Holding.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ