MenuMenu
pl | en

  ENTE Sp. z o.o.

  Gaudiego 7
  44-100 Gliwice

  +48 32 33 82 200
  +48 32/ 338 22 10

  www.ente.com.pl
  ente@ente.com.pl
  "

  Ente Sp. z o.o. powstała w 2000 roku z siedzibą w Gliwicach. Spółka Ente działała na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach na podstawie zezwolenia nr 100 Ministerstwa Gospodarki.

  Przedmiotem działalności objętej zezwoleniem jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w obszarze:

  • przyrządy, narzędzia i aparatura do celów kontrolno – pomiarowych, badawczych i nawigacyjnych
  • zaawansowane systemy sterowania oraz transmisji danych
  • układy elektroniki systemów sterowania obiektów mobilnych
  • systemy sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych
  • aplikacje inteligentnego sterowania systemami
  • systemy lokalizacji i nawigacji oraz kontrolowania
  • przewodowe i bezprzewodowe systemy komunikacyjne
  • usługi informatyczne
  • usługi w dziedzinie badań i analiz technicznych.
  "

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ