MenuMenu
pl | en

  HUAWEI Polska Sp. z o.o.

  Domaniewska 50
  02-672 Warszawa

  +48 (22) 355 18 00

  www.huaweipolska.pl
  poland@huawei.com

  HUAWEI to wiodący globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT), obsługujący 45 spośród 50 największych operatorów telekomunikacyjnych świata. Dzięki nieustannym innowacjom podyktowanym potrzebami klientów, HUAWEI przedstawia wszechstronną i spersonalizowaną ofertę.

  Produkty i rozwiązania firmy Huawei wdrożono w ponad 140 krajach, zapewniając dostęp do usług telekomunikacyjnych jednej trzeciej populacji świata. Firma HUAWEI zatrudnia obecnie ponad 150 tysięcy pracowników, z których 70 tysięcy (ponad 46%) bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych.

  HUAWEI jest firmą prywatną – wszystkie jej udziały znajdują się w rękach pracowników. Począwszy od 1997 roku zmieniano sposób zarządzania firmą w oparciu o najlepsze praktyki branży, pracując z IBM, Hay Group, PricewaterhouseCoopers, Fraunhofer-Gesellschaft i Accenture w takich obszarach jak zarządzanie korporacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, pracownicze plany udziałowe, zarządzanie finansami i kontrola jakości.

  W Polsce HUAWEI działa od 2004 roku, zatrudniając obecnie ponad 500 pracowników. Od 2008 roku Warszawa jest centralą firmy na region Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. HUAWEI Polska współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie sieci transmisyjnych i urządzeń dostępowych (modemy, routery), a od 2011 roku dostępne są w Polsce także telefony, smartfony i tablety HUAWEI.

  W 2012 roku firma HUAWEI zanotowała przychód w wysokości 35,4 miliarda dolarów, co daje wzrost o 8% rok do roku. Raport finansowy HUAWEI przygotowywany podczas corocznego audytu przez firmę KPMG, publikowany jest w kwietniu na stronie: www.huawei.com

  Innowacyjność
  46% pracowników HUAWEI zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową, a średnio 13% rocznego dochodu firmy przeznaczane jest na inwestycje w tej dziedzinie. W roku 2012 Huawei zwiększył inwestycje w badania i rozwój do sumy 4,8 mld dolarów, co stanowi 13 procent rocznego przychodu ze sprzedaży. Firma dysponuje globalną siecią 16 ośrodków badawczych, 28 centrów innowacji prowadzonych wspólnie z klientami oraz 45 ośrodków szkoleniowych.

  Zgodnie z realizowaną polityką ochrony prawa własności intelektualnej, w 2012 roku Huawei był trzecią pod względem ilości aplikacji firmą należącą do Patent Cooperation Treaty, zgłaszając 41,948 wnioski patentowe w Chinach, 12,453 wnioski PTC i 14,494 wnioski patentowe poza Chinami. Łącznie Huawei otrzymał 30,240 licencje patentowe.

  Będąc zarówno aktywnym członkiem jak i liderem ok. 150 różnych organizacji skupiających firmy i instytucje z branży, Huawei kieruje się przekonaniem, że standardy odgrywają w niej kluczową rolę. Pobudzają one innowacyjność niezbędną do zagwarantowania interoperacyjności, technicznej konwergencji oraz zapewnienia klientom możliwości skalowania swoich przedsiębiorstw zgodnie z potrzebami rynku. Do dziś, firma Huawei zgłosiła w sumie ponad 35 tys. propozycji standardów, w tym 5 tys. w roku 2012.

  Portfolio produktowe:

  Carrier Network
  Radiowe Sieci Dostępowe: SingleRAN, LTE, GSM, WCDMA, CDMA, TD-SCDMA, WiMAX
  Sieć: FTTx, DSL, WDM / OTN, MSTP / Hybrid MSTP, Microwave, Router, MSP, PTN i cyber-bezpieczeństwo
  Sieć szkieletowa: IMS, softswitch do rozwiązań mobilnych, NGN, sieć pakietowa, SDM, PCRF, Cloud, CDN, sieć sygnalizacyjna
  Aplikacje i oprogramowanie: NGBSS, cyfrowy dom, SDP, eMiasto, Mobilne biuro
  Rozwiązania kolokacji: zasilanie hybrydowe, zasilanie podstawowe, anteny & RF, szafki uliczne, Infrastruktura światłowodowa i miedziana

  Device
  Mobilne urządzenia szerokopasmowe: modemy USB, modemy bezprzewodowe, moduły MBB, urządzenia WiMAX
  Telefony: UMTS, GSM, CDMA, TD-SCDMA
  Urządzenia konwergentne: stacjonarne / bezprzewodowe terminale, routery bezprzewodowe, elektroniczne ramki do zdjęć, dekodery
  Rozwiązania video: Telepresence, rozwiązania do wideokonferencji  

  Enterprise
  Infrastruktura sieciowa: switche ethernetowe, routery, WLAN, MSTP, wavelength division multiplexing (WDM), produkty dostępowe i bezpieczeństwa
  Komunikacja przedsiębiorstw: call center, unified communication, rozwiązania videkonferencyjne
  Centra Danych: Serwery, przechowywanie danych, centra danych, switche ethernetowe i routery, rozwiązania dla centrów kontroli
  Cloud computing: Aplikacja & Oprogramowanie, OSS, rozwiązania dla bezpieczeństwa sieci i danych
  Rozwiązania skierowane do sektorów: GSM-R dla szybkich kolei, inteligenta energia, Smart Grid, a także rozwiązania użyteczności publicznej, dla administracji publicznej, w tym e-Administracja, e-Miasto, e-Zdrowie, e-Bankowość, and e-Edukacja.

  Usługi globalne
  Integracja systemów: integracja sieci mobilnych, integracja sieci stacjonarnych, rozwiązania dla centrów danych i kolokacji
  Usługi dodane: Managed Services, Experience Enhancement, bezpieczeństwo sieci
  Usługi szkoleniowe: wymiana wiedzy, certyfikacja Huawei, doradztwo

  Nagrody i wyróżnienia
  “Best Contribution to R&D for LTE in North America” (LTE North America, listopad 2010)
  “Corporate Use of Innovation Award” (The Economist, wrzesień 2010)
  “Green base station innovation”, “Wholesale network innovation”, “Consumer voting innovation” awards (Global Telecom Business Innovation Awards, czerwiec 2010)
  “LTE Innovation and Commercialization” award (LTE World Summit 2010, Maj 2010)
  “Most Innovative Companies” - globalnie (Fast Company, luty 2010; 5. miejsce, zaraz za Facebookiem, Amazonem, Apple i Google)
  “Best Service Delivery Platform Award” (GSM Association, luty 2010)
  “Boldness in Business Award” (Financial Times, marzec 2009)
  “Green Mobile Award" (GSM Association, listopad 2009)
  “2009 IEEE Standards Association Corporate Award” (IEEE, 2009)

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ