MenuMenu
pl | en

  Koleje Dolnośląskie S.A.

  Kolejowa 2
  59-220 Legnica

  +48 76 850 65 11
  +48 76 855 33 02

  www.kolejedolnoslaskie.eu/pl
  sekretariat@kolejedolnoslaskie.eu

  Koleje Dolnośląskie S.A. są spółką samorządową. Zostały powołane do życia na mocy Uchwały Nr XX/246/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2007r. W uzasadnieniu do wskazywanej wyżej Uchwały wyznaczono cel działania Spółki, którym jest przewóz pasażerów autobusami szynowymi w obrębie Dolnego Śląska. Wyznaczone zadanie realizujemy na zlecenie samorządu wojewódzkiego. Jako pierwszy pasażerski przewoźnik w Polsce, po uzyskaniu licencji, otrzymaliśmy Europejski i Krajowy Certyfikat Bezpieczeństwa.

  Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i efektywnej współpracy z lokalnymi samorządami staramy się zmienić postrzeganie regionalnego transportu kolejowego. Działamy w swego rodzaju misji społecznej i chcemy, aby nasi pasażerowie razem z nami budowali swoją kolej. Aby uzyskać informację zwrotną od podróżnych na temat stopnia zadowolenia z naszych usług powołaliśmy do życia sprawnie działające Biuro Obsługi Klienta, prowadzimy szeroko zakrojone badania ankieterskie, udostępniamy specjalny formularz badania opinii na naszej stronie internetowej, a żadne pytanie do rzecznika prasowego nie pozostaje bez odpowiedzi.

  Jesteśmy świadomi odpowiedzialności i ogromnej ilości pracy, którą musimy wykonać, aby uzyskać jak najwyższy stopień zadowolenia pasażerów z naszych usług. Każdego dnia staramy się coraz lepiej realizować powierzone nam zadania i tworzyć Twoją przyjazną kolej.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ