MenuMenu
pl | en

  Zakład Wykonawstwa Sieci Elelktrycznych Białystok Sp. z o.o.

  I Armii Wojska Polskiego
  15-103 Białystok

  85/6754969
  856754803

  www.zwse.bialystok.pl
  sekretariat@zwse.bialystok.pl
  "
   

  Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. jest znanym i cenionym przedsiębiorstwem branży elektroenergetycznej. Usługi na rzecz energetyki zawodowej i innych podmiotów gospodarczych świadczy od roku 1962, głównie na terenie północno-wschodniej Polski, ale nie tylko.

   

  Dzisiejszy ZWSE Białystok Sp. z o.o. to wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów. W trakcie swojej wieloletniej działalności przeszedł zmiany, dostosowując zakres usług do potrzeb swoich klientów. Obecnie zatrudnia ok. 100 osób. Do realizowania obiektów elektroenergetycznych posiada odpowiedni potencjał techniczny i ludzki kierowany przez wyspecjalizowaną kadrę inżynieryjno-techniczną. Pracownicy są otwarci na nowe wyzwania, wdrażają nowoczesne rozwiązania i rozumieją specyficzne wymagania klientów. ZWSE Białystok zdobyło doświadczenie, jakie posiada niewiele przedsiębiorstw.

  Podstawową działalnością ZWSE Białystok Sp. z o.o. są kompleksowe prace związane z robotami elektroenergetycznymi dotyczącymi budowy, remontów i modernizacji:

  • Linii napowietrznych WN, SN i nn;
  • Linii kablowych SN i nn;
  • Stacji transformatorowo- rozdzielczych- napowietrznych i wnętrzowych;
  • Energooszczędnego oświetlenia ulic i placów;
  • Wykonujemy również prace pod napięciem.

  Uzupełniająca działalność ZWSE Białystok Sp. z o.o.:

  • Produkcja konstrukcji energetycznych, osprzętu energetycznego, instalacji odgromowej, ślusarki budowlanej;
  • Usługi transportowe i sprzętowe specjalistycznym osprzętem (np. siłownik pneumatyczny-KRET);
  • Wycinka drzew pod liniami energetycznymi;
  • Przebicia pod jezdniami, torami, rzekami, oraz innymi przeszkodami terenowymi;
  • Usługi w zakresie projektowania i przygotowywania dokumentacji technicznych oraz formalno-prawnych, związanych z robotami elektroenergetycznymi łącznie z prowadzeniem formalności pozyskiwania pozwoleń na budowę;
  • Projektowanie i dokumentacja techniczna od strony formalno-prawnej wszelkich robót elektroenergetycznych
  • Sprzedaż stacji słupowych i konstrukcji średniego i wysokiego napięcia;
  • Wynajem sprzętu i transportu.

  ZWSE Białystok w swojej historii budowało rocznie około 120 stacji transformatorowych i setki kilometrów linii 110 kV. Postawiło potężne rozdzielnie sieciowe. Ponadto posiada w swoim dorobku realizację wielu liczących się obiektów sieci elektroenergetycznych. W ostatnich latach wykonało modernizację stacji 110/15 kV w miejscowościach: Jeżewo, Michałowo, Zambrów, Czyżew, Ruciane Nida i Olecko. Wykonuje remonty i budowy linii energetycznych wysokich napięć 110 kV. Przykładem tego jest modernizacja linii 110 kV Pleszew-Ostrów, Wasilków, Mońki, Lewkowo, Wysoki Mazowieck, Plewiska-Kromolice. Ponadto wykonano kontrakt miedzy innymi dla EuRoPol GAZ-u.

  ZWSE Białystok Sp. z o.o. jest jedną z najbardziej liczących się firm na rynku wykonawczym energetyki podlaskiej, ponieważ:

  • Gwarantuje wysoką jakość wykonywanych robót i świadczonych usług,
  • Zapewnia szybką i terminową realizację wykonywanych prac,
  • Dysponuje kompletną i wysoko wyspecjalizowaną kadrą i brygadami montażowymi,
  • Posiada ponad 40-letnie doświadczenie budowy obiektów elektroenergetycznych,
  • Stosuje nowoczesne, ekologiczne technologie.

  Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami zainteresuje Państwa i przyniesie obu partnerom wymierne korzyści i owocną współpracę.

  "

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ