MenuMenu
pl | en

  Fabryka Urządzeń Technicznych ALCON Sp. z o.o.

  Kolejowa 10
  55-140 Żmigród

  +48 71 385 3011
  +48 71 385 30 13

  alcon.wroc.pl
  sekretariat@alcon.wroc.pl
  "

  ALCON Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji:

  • części i podzespołów do taboru szynowego, m.in: trójkąt hamulcowy 60kN i 120kN nowej generacji,
  • urządzeń rozpylających do obrzeży kół lokomotyw,
  • śrub zawieszenia, sworzni, tulei, zamków do pojazdów szynowych,
  • pantografów i części zamiennych: AkP-4E, 5ZL,
  • części do wagonów towarowych i osobowych.

  Wysokie wymagania tej branży nauczyły nas odpowiedzialności, a wieloletnie doświadczenie pozwala nam sprostać wysokim wymaganiom także klientów innych branż,

  • konstrukcji i podzespołów na rzecz budownictwa, rolnictwa i transportu (ramy samochodów serwisowych),
  • prototypów urządzeń instytutów badawczych.

  ALCON Sp. z o.o. w Żmigrodzie utworzona została w 1992 roku na bazie potencjału wytwórczego wydziału filialnego Fabryki Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu – obecnie Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.
  Spółka zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Na bieżąco modernizowany jest park maszynowy, poprzez zakup maszyn pracujących w obowiązujących standardach technologicznych np.: wykrawarka, prasa krawędziowa CNC, frezarki CNC.

  Firma posiada Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do wykonywania, montażu i napraw konstrukcji spawanych klasy 1,2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych, aluminium i jego stopów metodami 135(MAG) i 141(TIG).

  "

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ