MenuMenu
pl | en

  COMBEENUT Sp. z o.o.

  Plac Defilad 1
  00-901 Warszawa

  22 295 08 89

  www.combeenut.pl
  office@combeenut.com

  ComBeeNut to polska firma już od ponad dekady działająca na rynku informatyki, telekomunikacji i nowych technologii.

  ComBeeNut wspiera swoich klientów, dostarczając produkty i usługi w zakresie m.in.:

  1) Zarządzania projektami,

  2) Zarządzania infrastrukturą sieci oraz adresacją IP,

  3) Przeciwdziałania nadużyciom, zwłaszcza nadużyciom finansowym,

  4) Zarządzania procesami,

  5) Rozwiązań internetowych.

  Zakres dostępnych rozwiązań, zdolność do tworzenia dedykowanych systemów, możliwość realizacji projektów w kooperacji partnerskiej, przy wykorzystaniu wiedzy, zasobów i doświadczeń zarówno autorów rozwiązań informatycznych, jak i niezależnych ekspertów, są cechami wyróżniającymi ComBeeNut na rynku dostawców.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ