MenuMenu
pl | en

  UAB "VITRAS-S" ZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

  Duchnicka 3
  01-796 Warszawa

  22 596 80 87
  22 398 72 64

  krzysztof@vitras.lt

  UAB „Vitras-S“ to jedna ze spółek budowy infrastruktury kolejowej na Litwie zajmująca pozycje liderskie. Od początku działalności (1950 r.) spółka odbudowywała zniszczoną w czasie wojny infrastrukturę kolejową, wybudowała i zrekonstruowała nie jedną stację kolejową, elektryfikowała linie kolejowe.

  Z biegiem czasu spółka rosła i rozwijała się. Obecnie spółka zatrudnia ponad 100 pracowników, ponad 20 z nich to inżynierowie budowy infrastruktury transportowej posiadający wysoką kwalifikacją. W 2014 roku obrót spółki przekraczał 35 mln litów. Przedsiębiorstwo zostało certyfikowane i posiada niezbędne certyfikaty ISO oraz OHSAS, dzięki którym może uczestniczyć w międzynarodowych projektach. Inżynierowie przedsiębiorstwa posiadają doświadczenie generalnego wykonawcy i mogą zarządzać projektami, koordynować czynności swoje i organizacji podwykonawczych w projektach o dużej objętości.

  Od dn. 15 lipca 2014 r. UAB „Vitras-S“ jest członkiem grupy przedsiębiorstw „Skinest Rail“ działającej w Estonii, Finlandii, Kazachstanie, Rosji, Gruzji, Polsce, na Łotwie i Ukrainie. Grupa „Skinest Rail“ łączy ponad 15 przedsiębiorstw, prowadzących działalność związaną  z infrastrukturą kolejową, materiałami konstrukcji nawierzchni drogi, pojazdami kolejowymi  i przewozem ładunków transportem kolejowym.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ