MenuMenu
pl | en

  Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o.

  Boczna 6, pok. 104,
  44-240 Żory

  32/ 723 12 82

  www.wppk.pl
  biuro@wppk.pl
  "
  • Firma w swej ofercie skupia się na realizacji projektów kolejowych, jak również projektów branż towarzyszących – srk, budownictwo drogowe, tramwajowe i inne. Zespół stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem, które do wszystkich projektów podchodzą z zaangażowaniem, kreatywnością i profesjonalizmem.
  • Profil działalności obejmuje tematy projektowe wielobranżowe dla nowych budowli kolejowych, modernizacji i rewitalizacji istniejących linii kolejowych oraz bocznic kolejowych w systemach „projektuj” oraz „projektuj – buduj”. Posiadają doświadczenie w projektach na liniach kolejowych normalnotorowych (1435mm) oraz na torach szerokich (1520mm) i wąskich (750mm, 785mm, 1000mm). Prowadzą usługi z zakresu nadzorów projektowych, konsultacji technicznych i kosztorysowych.
  • Przygotowują dokumentacje dla każdego etapu inwestycji – koncepcji projektowych, projektów budowlanych, wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej, przetargowej oraz powykonawczej. Stosują nowoczesne metody projektowania, m.in. oprogramowanie Autodesk Civil 3D pozwalające przyspieszyć proces projektowania przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.

   

  "

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ