MenuMenu
pl | en

  Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.

  Ludwikowo 1
  85-502 Bydgoszcz

  +48 52 518 36 70
  +48 52 518 56 10

  kzl.com.pl
  biuro@kzl.com.pl

  Jesteśmy jedynym polskim producentem i dostawcą kolejowych tablic informacyjnych LCD oraz tablic paletowych. Wyposażenie dworców w system informacji wizualnej realizujemy w sposób systemowy.

  Zdecydowana większość polskich dworców kolejowych wyposażona jest w system tablic informacyjnych KZŁ.Nasze tablice spełniają wymogi techniczne i funkcjonalne stawiane przed systemem informacji pasażerskiej oraz posiadają świadectwo dopuszczenia GIK. System informacji wizualnej KZŁ jest zgodny z wytycznymi Polskich Linii Kolejowych SA oraz posiada kompatybilność elektromagnetyczną i deklaracje zgodności.

  Aktualnie oferowany przez KZŁ system informacji wizualnej oparty na tablicach w technologii LCD jest najnowocześniejszym i najlepszym rozwiązaniem w Europie.Kolejowe Zakłady Łączności oferują elektroniczne tablice informacyjne LCD w wersji niebieskiej i czarnej, tablice LCD-TFT (monitorowe) oraz tablice paletowe. Dostarczany przez KZŁ system informacji wizualnej wraz z tablicami elektronicznymi LCD współpracuje z systemami nadrzędnymi np. SitKol, SEPE.

  System elektronicznych tablic informacyjnych opartych na technologii LCD produkowany przez KZŁ został nagrodzony główną nagrodą im. Ernesta Malinowskiego podczas najważniejszych targów kolejowych w Polsce – TRAKO 2009. Należy podkreślić, że jest to najcenniejsza nagroda kolejowa w Polsce, przyznawana co dwa lata.

  Kolejowe Zakłady Łączności to także największy i najstarszy producent automatów biletowych w Polsce.W tej dziedzinie KZŁ dostarczają automaty nie tylko na kolej ale również do miast, instytucji i firm prywatnych. W ostatnim czasie Spółka wprowadziła na rynek najnowocześniejsze parkomaty w Polsce, które pełnią także funkcję informatorów.

  Za innowację w postaci automatu biletowego LOCOMAT S300iwyposażonego w przystankową tablicę informacyjną LCD, firma na targach SilesiaRAIL otrzymała medal.

  Trzecią domeną Kolejowych Zakładów Łączności jest zapewnienie systemu łączności technologicznej na kolei w postaci SLK– systemu łączności dyspozytorskiej. Jest to zaawansowany technologicznie system zapewniający pełną łączność w obrębie lokalnego centrum sterowania (LCS).

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ