MenuMenu
pl | en

  MACRO-SYSTEM Mieszko Ciepliński

  Gajdy 44
  02-878 Warszawa

  22 894 04 48

  transport.macrosystem.pl
  transport@macrosystem.pl
  "

  MACRO-SYSTEM jest polską prywatna firmą działającą od 1984 roku na krajowym i międzynarodowym rynku IT. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, wdrożeniu oraz utrzymaniu wyspecjalizowanych systemów komputerowych z uwzględnieniem sprzętu i oprogramowania.

  Działalność firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wdrażane w pojazdach transportu publicznego, w tym systemy informacji pasażerskiej ( tablice informacyjne LED, monitory LCD, konsole sterujące , systemy łączności i transmisji danych, systemy nagłośnieniowe), systemy monitoringu wizyjnego, liczenia pasażerów, pobierania opłat za przejazdy oraz sprzedaży biletów. Ponadto MACRO-SYSTEM dostarcza systemy zdalnej wizualizacji położenia pojazdów zintegrowane z systemami zdalnej diagnostyki , wspierające organizatorów i wykonawców usług transportu publicznego. Wszystkie wdrażane przez firmę innowacyjne rozwiązania wykorzystują najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii elektronicznych oraz informatycznych. Powstały w rezultacie prowadzonych we własnym zakresie prac badawczo - rozwojowych, a także na bazie ponad 30-letniego doświadczenia w realizacji projektów, odpowiadających potrzebom różnorodnych klientów oczekujących produktów na najwyższym światowym poziomie. Firmę cechuje szybkie reagowanie na zmieniające się uwarunkowania technologiczne, na co pozwala min. zatrudnianie ponad 60 wysoko wykwalifikowanych specjalistów o wielopłaszczyznowych kompetencjach z zakresu:

  • mechaniki
  • oprogramowania niskopoziomowego
  • oprogramowania wysokopoziomowego
  • aplikacji klient-serwer
  • aplikacji webowych
  • elektroniki
  • telekomunikacji
  • usług serwisowych i operatorskich
  • nowoczesnego wzornictwa i ergonomii
  • kierowania projektami

  MACRO-SYSTEM współpracuje z największymi przewoźnikami transportu miejskiego aglomeracji warszawskiej oraz producentami pojazdów szynowych i autobusowych w Polsce (NEWAG, PESA Bydgoszcz, SOLARIS, MERCEDES).

   

  "

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ