MenuMenu
pl | en

  INSTYTUT ROZWOJU I PROMOCJI KOLEI

  Herbowa 1/1
  60-685 Poznań

  61 662 73 83

  iripk.pl
  biuro@iripk.pl

  Instytut Rozwoju i Promocji Kolei powstał w 1999 roku i wywodzi się z sektora organizacji pozarządowych. Aktualnie swoje cele realizuje poprzez działalność doradczą, naukowo - badawczą oraz promocyjno - marketingową. Podstawowym zamierzeniem w ich pracy jest działalność mająca na celu poprawę jakościową i ilościową kolejowego transportu pasażerskiego w Polsce. Ta idea jest motorem napędowym wszelkich działań Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. Współpracują z samorządami terytorialnymi - począwszy od organizatorów pasażerskiej komunikacji kolejowej na terenie poszczególnych województw, czyli urzędów marszałkowskich, poprzez samorządy powiatowe do miast i gmin - które jako gospodarze najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności, a także z przewoźnikami kolejowymi w Polsce i za granicą. Na przestrzeni ostatnich lat rozwój naszej działalności doprowadził do utworzenia w 2006 roku podmiotu zależnego od stowarzyszenia IRiPK - którego zadaniem stało się realizowanie projektów na zasadzie działalności gospodarczej. Decyzja o utworzeniu spółki kapitałowej wynikała ze znacznego zwiększenia rodzaju i ilości realizowanych z roku na rok projektów.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ