MenuMenu
pl | en

  Basement sp. z o.o.

  ul. Grójecka 43/12
  02-031 Warszawa

  22 473 05 65

  www.basement.pl
  biuro@basement.pl

  Firma Basement Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku, od realizacji systemu dla kolejowego przewoźnika towarowego. Jej głównym przedmiotem działalności jest tworzenie i wdrażanie zaawansowanych oprogramowań dla firm z branż: kolejowej, bankowej i transportowej. Jedną z naszych realizacji jest system DisPro, który odwzorowuje rzeczywiste procesy planowania i prowadzenia przewozów. Umożliwia przewoźnikowi kolejowemu optymalne planowanie zasobów dla różnych scenariuszy wykonania tych usług, wycenę kosztów ich świadczenia, a także kontrolę operacyjną ich wykonania w czasie rzeczywistym.

  Do głównych modułów DisPro należą:

  • planowanie i wycena kosztów

  • realizacja przewozów

  • utrzymanie i tabor

  • raporty księgowości zarządczej

  • optymalizacja i automatyzacja.

  Wieloletnie doświadczenie na rynku kolejowym, szeroka wiedza IT oraz bezpieczny partner Hitachi Europe Ltd., pozwala nam prowadzić wiele rozbudowanych projektów, które wpływają na oszczędności, a także większe zadowolenie pracowników i klientów.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ