MenuMenu
pl | en

  Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. z o.o.

  Białozora 3
  02-817 Warszawa

  +48 22 649 56 30
  +48 22 648 41 30 w. 22

  neel.com.pl
  neel@neel.com.pl

  Firma została założona w 1993 roku przez grupę byłych pracowników Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa) w Warszawie.

  Podstawowym zakresem działania jest projektowanie rozwiązań oraz wytwarzanie systemów automatyki mikroprocesorowej dla potrzeb zasilania trakcji elektrycznej 3kV (kolej) oraz 600V prądu stałego (tramwaje). Są to urządzenia stanowiące wyposażenie podstacji trakcyjnych najnowszej generacji, zbudowanych na zasadzie tzw. „inteligencji rozproszonej” z wykorzystaniem magistrali informatycznych typu CAN-BUS. System NEEL pracuje w 54 najnowocześniejszych podstacjach trakcyjnych PKP oraz w kilku podstacjach tramwajowych. 

  Ponad 140 kabin sekcyjnych PKP i przeszło 100 podstacji trakcyjnych PKP wyposażonych zostało w latach 1993-2010 w opracowany i produkowany przez nas system tzw. uzależnień elektronicznych typu EUU, który zastąpił wcześniej używane urządzenia centralkowe.

  W latach 1997-2006 został opracowany i w kolejnych wersjach instalowany na stacjach postojowych PKP (Przemyśl-Bakończyce, Szczecin-Zaleskie Łęgi, Częstochowa, Warszawa-Grochów) system kontroli ogrzewania i klimatyzacji wagonów osobowych typu MSOW, pozwalający na sprawdzenie systemów ogrzewania i klimatyzacji, pomiary prądów ogrzewania, lokalizację usterek, jak również wstępne podgrzanie lub wychłodzenie składu wagonów oczekujących na przyjazd i podłączenie lokomotywy.

  W efekcie prowadzonych w okresie ostatnich 10 lat prac badawczo-rozwojowch, opracowano i wdrożono do produkcji urządzenia stanowiące absolutną nowość w skali światowej – urządzenia ochrony zwierząt przy torze kolejowym typu UOZ-1. Urządzenia te po raz pierwszy zostały zainstalowane na zmodernizowanym w latach 2003-2004 odcinku linii E20 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami. Kolejne instalacje to linia E65 Warszawa – Gdańsk (obszar LCS Nasielsk, LCS Działdowo, LCS Iława oraz LCS Malbork) oraz linia E30 (obszar LCS Bolesławiec i LCS Węgliniec). W listopadzie 2012 roku system UOZ-1 został zainstalowany i uruchomiony na dwóch odcinkach kolei rosyjskich RŻD,  Moskwa – Petersburg oraz Petersburg – Helsinki.

  Posiadamy zatwierdzony przez organizację ISOQAR System Zarządzania Jakością, obecnie zgodny z normą ISO 9001:2008.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ