MenuMenu
pl | en

  Wtórplast SA

  Piekarska 50
  43-300 Bielsko-Biała

  +48/ 33/844 85 50
  +48/ 33/845 29 41

  www.wtorplast.pl
  biuro@wtorplast.pl

  Wtórplast S.A. GROUP – Oferta firmy kierowana jest dla sektora cywilnego, jak również służb policyjnych oraz wojska, firma jest dostawcą m.inn. unikalnego  system „ELANUS”, którego celem jest dostarczanie informacji w rejonie działań, grup rozpoznawczych, poszukiwawczych czy ochrony obiektów przemysłowych. Głównym zadaniem systemu jest analiza obrazu z powietrza z wykorzystaniem załogowych i bezzałogowych statków powietrznych. Zsynchronizowane działania jednostek lądowych i statków powietrznych, odbywają się poprzez Mobilne Centrum Dowodzenia. M.C.M. odbiera obrazy i dane telemetryczne ze statków powietrznych, analizuje je i dystrybuuje, do jednostek lądowych. Jednostki lądowe otrzymują niezależnie obraz rejonu działań online, bezpośrednio ze statków powietrznych. „ELANUS” pozwala na wykrywanie, rozpoznanie i śledzenie ludzi, pojazdów i obiektów. Zautomatyzowany system namierzający potrafi autonomicznie wykryć zidentyfikować i śledzić różne obiekty stanowiące potencjalne zagrożenie. „ELANUS” jest unikalnym rozwiązaniem łączącym możliwości, jakie daje lotnictwo, bezzałogowe statki powietrzne, mobilne centra dowodzenia i zespoły lądowe wyposażone w monitoring pozwalający na bezpośredni aktywny podgląd rejonu działań. Firma jest dostawcą szerokiej gamy statków UAV wykorzystywanych przez Policję, Służby ratownicze oraz firmy ochrony obiektów .

  Firma  jest również dostawcą wysokiej jakości chemii przemysłowej. W tym zakresie „WTÓRPLAST group” we współpracy z naszym partnerem belgijską firmą „WVT INDUSTIES” rozpoczął nowy projekt  chemiczny - „WT CHEMICALS”.  „WVT INDUSTIES” jest firmą o zasięgu globalnym produkującą i dostarczająca wysokiej jakość ekologiczną chemię dla przemysłu i transportu.

  Celem tego projektu „WTÓRPLAST group” jako wyłącznego partnera handlowego i dystrybutora w Polsce, produktów „WVT INDUSTIES”, jest dostarczanie poprzez „WT CHEMICALS” najnowocześniejszych profesjonalnych rozwiązań w zakresie utrzymania szeroko pojętej czystości w przemyśle i transporcie, mającej ogromne znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa oraz sprawności technicznej i trwałości wykorzystywanych urządzeń i sprzętu.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www