MenuMenu
pl | en

    Nexans Polska Sp. z o.o.

    Wiejska18
    47-400 Racibórz

    +48 32 418 22 48
    +48 32 415 79 77

    nexans.pl
    Marcin.okraska@nexans.com

    Będąc częścią międzynarodowej grupy mamy możliwość komunikacji i wymiany doświadczeń z fabrykami na całym świecie toteż zawsze jesteśmy blisko klientów i ich potrzeb.Grupa Nexans posiada ponad stuletnią historię a w Polsce wiele lat zdobywa doświadczenie na rynku kabli i przewodów.

    Nexans Polska, reprezentujący Nexans w Polsce jest odpowiedzialny za sprzedaż systemów i kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, instalacyjnych, przemysłowych i specjalnych produkowanych przez fabryki grupy Nexans.

    Poprzez zapewnienie jakości i różnorodności produktowej, Nexans oferuje pełne spektrum zintegrowanych rozwiązań kablowych spełniających zwiększające się w szybkim tempie wymagania rynku.

    Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

    1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
    2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
    3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
    4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
      a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
      b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
    8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
    9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

    AKCEPTUJĘ
    grupa MTM | najlepsze strony www