MenuMenu
pl | en

  Atel Electronics

  Oleksa 121
  45-231 Opole

  77 455 60 76

  www.atel.pl
  cust@atel.pl

  Atel Electronics od 28 lat zajmuje się importem i dystrybucją aktywnych oraz pasywnych elementów sieci teleinformatycznych, przyrządów  pomiarowych oraz narzędzi instalacyjnych. Jako autoryzowany przedstawiciel firmy ORing Industrial Networking w Polsce dostarcza zaawansowane rozwiązania komunikacyjne dla kolejnictwa w dziedzinie komunikacji przewodowej oraz bezprzewodowej spełniające normy EN50155. Od lat dynamicznie rozwijanym działem są pasywne i aktywne komponenty używane w technice światłowodowej. Silną pozycję na rynku zawdzięcza bezpośrednim kontaktom z producentami z krajów Dalekiego Wschodu, USA oraz Australii. Odbiorcami są firmy z całej Europy. Oferta kierowana jest do firm wykonujących sieci komputerowe, telefoniczne, telewizji kablowej oraz instalacje przemysłowe, jak również zajmujących się produkcją i dystrybucją wyrobów elektronicznych.
  Dzięki obecności na największych światowych imprezach targowych Atel Electronics oferuje najnowsze rozwiązania stanowiące odbicie światowych trendów technologii teleinformatycznych. Atel Electronics jest członkiem-założycielem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, wieloletnim członkiem Loży Opolskiej Business Centre Club oraz członkiem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei.


   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ