MenuMenu
pl | en

  ROXTEC POLAND Sp. z o.o.

  Obwodowa 50A
  84-240 Reda

  +48 58 622 02 08
  +48 58 622 01 85

  www.roxtec.com
  info@pl.roxtec.com

  Firma Roxtec Poland Sp. z o.o. oferuje unikalny system uszczelnień przejść kablowych i rurowych. Rozwiązania Roxtec znalazły zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, m.in. ze względu na swoje zalety zdobyły mocną pozycję w sektorze Taboru Kolejowego i Infrastruktury Kolejowej. Oferowany system gwarantuje szczelność na poziomie IP68 lub 66/67, spełnia normy EN 45545-2 i 3.

  Przepusty kablowe i rurowe Roxtec zapewniają bezpieczeństwo w trudnych warunkach eksploatacji: zagrożenia środowiskowe, drgania i naprężenia.

  Dodatkową zaletą jest uniwersalność sytemu i możliwość dopasowania do niestandardowych wymagań klientów. Doświadczony zespół inżynierów jest w ciągłej dyspozycji, służąc klientom pomocą w doborze optymalnego rozwiązania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ