MenuMenu
pl | en

  Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o.

  Janka Wiśniewskiego 13
  81-335 Gdynia

  58 620 16 49
  58 620 16 23

  sekretariat@zai.pl
  "

   

  Podstawowym zakres działania ZAiT stanowi produkcja budowlano-montażowa, przy czym oferują usługi w zakresie: kompletowanie dostaw, montaż i uruchomienie obiektu budowlanego, pomiary oraz serwis.

  Firma szczególnie specjalizuje się w:

  • montażu systemów sterowania ruchem kolejowym i ich zasilania,
  • budowie, montażu i pomiarach światłowodowych i miedzianych kabli dalekosiężnych, miejscowych i lokalnych sieci telekomunikacyjnych,
  • budowie oraz montażu kabli i urządzeń energetycznych,
  • budowie i montażu sygnalizacji ulicznych,
  • produkcji elementów automatyki kolejowej takich jak:

  - systemy zasilania urządzeń srk oraz szafy i stojaki dla automatyki i telekomunikacji,

  - latarnie sygnałowe, wskaźniki i znaki drogowe dla kolejnictwa,- iskierniki,- wkładki diodowe.

  Najważniejsze zadanie jakie wyznaczono Spółce to:

  - aktywne poszukiwanie i skuteczne pozyskiwanie zleceń na roboty budowlano-montażowe szczególnie w dziedzinie sterowanie ruchem kolejowym oraz telekomunikacji,

  - organizowanie wykonawstwa na roboty zlecone przez inwestorów,

  - kompletowanie dostaw

  "

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ