MenuMenu
pl | en

  Andel Polska Sp. z o.o.

  Lublańska 134
  31-476 Kraków

  12 616 23 50
  "12 616 23 51 "

  www. andel-polska.pl
  biuro@andel-polska.pl

  Firma ANDEL funkcjonuje na rynku od kilkudziesięciu lat. Została założona w Wielkiej Brytanii, a od 2005 roku powołana została spółka Andel Polska Sp. z o.o., jako oddział Andel Ltd., eksperta w dziedzinie projektowania i dystrybucji systemów monitoringu wycieków oraz systemów ochrony środowiska. Po kilku latach działalności, ANDEL Polska Sp. z o.o. jest generalnym przedstawicielstwem angielskiej firmy Andel Ltd. - renomowanego producenta systemów monitorowania wycieków i ochrony środowiska.

  Jako lider polskiego rynku posiadają duże doświadczenie techniczne i praktyczne. Zapewniają wszechstronne wsparcie projektu od założeń, projektu technicznego aż do doboru urządzeń, wyceny, instalacji, serwisu. Gwarantują pełne wsparcie techniczne przy każdym projekcie niezależnie od jego wielkości.

  Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania partnerów, w szeroko pojętym zakresie prowadzenia działalności. Nie ograniczają się do przedsiębiorstw, zabezpieczają dziedzictwo narodowe, środowisko, wartości intelektualne oraz to co najważniejsze – dane, zarówno zgromadzone na dyskach komputerów czy serwerów, jak również w formie papierowej. Projektują i wdrażają rozwiązania innowacyjne, nowoczesne, a zarazem skuteczne i trwałe.

  Daleko idąca specjalizacja ukierunkowała ich w stronę dwóch podstawowych segmentów W segmencie Inteligentnego Budynku, dostarczają rozwiązania wykrywające wycieki różnego rodzaju cieczy w obiektach i alarmujące użytkownika o ich występowaniu – system Floodline.

  W segmencie Ochrony Środowiska specjalizują się w systemach separacji oleju od wody, zapobiegając skażeniu środowiska naturalnego. Proponowane zabezpieczenie środowiska oparte jest na nowoczesnym separatorze BundGuard oraz nowatorskiej technologii budowy mis olejowych.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ