MenuMenu
pl | en

  Atech s.c.

  Wiejska 161
  45-302 Opole

  77 456 84 84
  77 568 84 84

  www.atech.opole.pl
  atech@atech.opole.pl

  Przedsiębiorstwo ATECH to spółka z długoletnim doświadczeniem, istniejąca na rynku od 1996r. Od początku działalności jej priorytetem jest jakość oferowanych produktów i usług. Liczne wyróżnienia, jak również autoryzacje uzyskane od producentów i dostawców, których towary znajdują się w ich ofercie, są tego potwierdzeniem.

  Firma rozpoczęła działalność na rynku opolskim od świadczenia usług w zakresie serwisu i montażu elektroniki użytkowej oraz klimatyzacji w samochodach. Zbudowanie marki wraz z zespołem inżynierów o wysokich kwalifikacjach, pozwoliło na rozszerzenie wachlarza oferowanych usług. Rozwój techniki i zapotrzebowanie rynku na nowoczesne technologie przyczyniło się do utworzenia działu GPS. Zajmuje się on wdrażaniem systemów do monitorowania parametrów pracy i zużycia paliwa przez maszyny technologiczne i pojazdy szynowe. W dziedzinie tej są autorami wielu nowatorskich i specjalistycznych rozwiązań technicznych, które są odpowiedzią na indywidualne potrzeby klientów.

  Oferują:

  -systemy GPS - monitoring parametrów pracy maszyn i pojazdów szynowych,

  -ogrzewania postojowe - sprzedaż, diagnostyka / naprawa, rozbudowa,

  -autonomiczne systemy podgrzewania paliwa dla maszyn roboczych,

  -stacje paliw - wdrażanie systemów zarządzania stacją paliw powiązanych z systemami GPS.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www