MenuMenu
pl | en

  Politechnika Śląska

  Akademicka 2A
  44-100 Gliwice


  +48 32 603 43 64

  www.polsl.pl
  marek.sitarz@polsl.pl

   

  Katedra Transportu Szynowego jest wyspecjalizowaną jednostką naukowo – dydaktyczną zajmującą się problemami transportu szynowego w Polsce i na świecie.W jej skład wchodzą dwa zespoły: Zespół Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych oraz Zespół Automatyki w Transporcie.

  Katedra specjalizuje się w problematyce projektowania i weryfikacji konstrukcji pojazdów szynowych i ich elementów z wykorzystaniem metod komputerowych, diagnostyką, badaniami numerycznymi i eksperymentalnymi, bezpieczeństwem i certyfikacją kolejowych systemów transportowych oraz telematyką i sterowaniem ruchem kolejowym.

  Kompetencje naszych zespołów, profesjonalne, godne zaufania podejście naukowe i biznesowe oraz wysoka jakość kształcenia przyszłych inżynierów zagwarantowały nam wysoką pozycję w Polsce i Europie.

  Katedra Transportu Szynowego dysponuje wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym (Nastran, Ansys, Cosmos, Catia, Delphi) pozwalającym m.in. na tworzenie wirtualnych prototypów elementów i złożonych układów pojazdów szynowych, kolejowych i tramwajowych oraz programów do weryfikacji konstrukcji elementów i pojazdów szynowych a także programów do badań symulacyjnych wpływu wad materiałowych na magnetyczne pole rozproszenia.

  Katedra posiada aparaturę badawczą odpowiadającą standardom światowym do pomiaru drgań, hałasu, naprężeń, kompatybilności pól elektromagnetycznych, temperatury i innych wielkości fizycznych w tym do realizacji pomiarów specyficznych dla branży kolejowej i tramwajowej.

  Katedra Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej od szeregu lat zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem w branży kolejowej w tym opracowaniem i wdrożeniem systemów SMS, EDC i Iris w tym w oparciu o RAMS, prowadząc jednocześnie badania statystyczne, analityczne oraz eksperymentalne włącznie z badaniami zderzeniowymi w transporcie szynowym.

  Jesteśmy ukierunkowani na stałe dostosowywanie się do wymogów zmieniającego się rynku transportowego i edukacyjnego. Od wielu lat intensywnie inwestujemy w naszych pracowników oraz studentów dla przyszłości transportu w Polsce i Europie.

  Naszym krajowym i zagranicznym partnerom gwarantujemy profesjonalną współpracę. Studentom natomiast nie obiecujemy „łatwych” zajęć dydaktycznych, ale obiecujemy atrakcyjne, nowoczesne zajęcia zapewniające wszechstronny rozwój intelektualny dostosowany do zmieniających się warunków na rynku pracy.  W ramach Katedry działa od 2002 roku Europejskie Centrum Doskonałości TRANSMEC, które organizuje seminaria, konferencje oraz wymianę międzynarodową naukowo-dydaktyczną związaną z transportem szynowym.

  Od 2005 roku przy Katedrze Transportu Szynowego działa Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego zrzeszająca 46 zakładów przemysłowych i ośrodków nadawczych związanych z transportem szynowym. Strategicznym celem Polskiej Platformy Transportu Szynowego jest ścisła współpraca z przedstawicielami Europejskiej Platformy Transportu Szynowego (ERRAC – The European Rail Research Advisory Council). Prace te mają na celu zsynchronizowanie strategicznych działań PPTTSz z priorytetami europejskimi. Do najważniejszych celów z zakresu Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego zalicza się:

  • zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze transportu szynowego poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo – technicznych, przed-konkurencyjnych i rynkowych oraz komercjalizację rozwiązań naukowych;
  • promocja innowacyjności i rozwoju naukowo – technicznego w transporcie szynowym;
  • dostarczanie informacji, szkolenie i reprezentacja w  międzynarodowych  organizacjach.

  Katedra Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej jest koordynatorem i uczestnikiem krajowych i europejskich projektów badawczych w zakresie szeroko rozumianej problematyki transportowej.

  Naszym studentom i partnerom z przemysłu oferujemy zawsze najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne koncentrując się stale na wprowadzania kolejnych innowacji w branży kolejowej odpowiadających aktualnym i przyszłym wymaganiom Unii Europejskiej.

  Pragniemy zapewnić, że dotychczasowe podejście do naszych studentów i przedstawicieli przemysłu charakteryzujące się partnerstwem i zaangażowaniem w rozwiązanie ich problemów pozostaje dla nas priorytetem tak, aby stale wzmacniać pozycję partnera i lidera w branży kolejowej w zakresie realizowanych zadań.

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ