MenuMenu
pl | en

  QMS KAMIL NIEDEK

  Jaśminowa 70
  05-300 Warszawa

  531 695 544

  www.qms-rd.pl
  k.niedek@qms-rd.pl

  Działamy niekonwencjonalnie. Naszym celem jest satysfakcja naszych Klientów.  Efektywnie i szybko rozwiązujemy problemy – jest to naszą przewagą. Posiadane doświadczenie związane z różnymi branżami pozwala nam na elastyczne i kreatywne podejście do potrzeb Klienta. Zawsze słuchamy. Nie narzucamy rozwiązań, natomiast staramy się zawsze wybrać to co najprostsze i jednocześnie najbardziej skuteczne. Rozwijamy i wciąż doskonalimy zapoczątkowane przez „QMS Robert Dąbrowski’ rozwiązania dotyczące systemów zarządzania.

  Dlaczego my:

  • Największa ilość zakończonych sukcesem wdrożeń wymagań standardu IRIS oraz kontynuacji w postaci ISO/TS 22163:2017 w Polsce,
  • Najdłuższe - 13 letnie - doświadczenie w zakresie wdrażania i utrzymania wymagań standardu IRIS, specjalizacja w szeroko pojętej branży kolejowej, tramwajowej oraz infrastrukturalnej, 
  • Elastyczność i dopasowanie się do potrzeb Klienta,
  • Konkurencyjne ceny.

  Zwiększenie oraz poprawa konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez doskonalenie systemów zarządzania jakością i biznesem. Osiągamy to m.in. poprzez szkolenia, wdrażanie a także konsultacje z zakresu wymagań norm systemowych: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS oraz branżowych systemów zarządzania, takich jak ISO/TS 22163:2017 (IRIS rev. 03)  mających na celu wyrównanie szans i zwiększenie konkurencyjności w poszczególnych branżach a także implementację przepisów TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności), wymagań RAMS / LCC, SIL (Safety Integrity Level), metodyki Zarzadzania Ryzykiem czy też Project Management.

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ