MenuMenu
pl | en

  SICAME POLSKA SP. Z O.O.

  Puławska 366
  02-819 Warszawa

  +48 22 622 64 01
  +48 22 622 66 30

  www.sicame.pl
  biuro@sicame.pl

  Grupa SICAME koncentruje się na produktach i usługach związanych z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, jak również na osprzęcie do prac pod napięciem i pod obciążeniem, narzędziach służących do montażu linii energetycznych i komponentach do przemysłowych połączeń elektrycznych.

  Obecnie SICAME działa w 24 krajach świata, na wszystkich kontynentach i jest największym niezależnym podmiotem w swojej branż a produkty Grupy SICAME dystrybuowane są w ponad 170 krajach.

  Grupa dostarcza ponad 20 000 typów produktów pod takimi markami jak: SICAME, MECATRACTION, SBI Connectors, CATU, MALICO itd.).

  Strategiczne sektory Grupy to:

  • Energetyczne Sieci Przesyłowe;
  • Energetyczne Sieci Dystrybucyjne;
  • Bezpieczeństwo/Zabezpieczenia Energetyczne,
  • Ochrona przepięciowa;
  • Narzędzia do zaprasowywania, złączki i końcówki kablowe.

  W szczególności Grupa pod markami MECATRACTION, CEGERS TOOLS czy SBI Connectors zajmuje się projektowaniem, rozwojem, produkcją i sprzedażą produktów mających szerokie zastosowanie w transporcie kolejowym (produkty do urządzeń trakcyjnych, taborowych i sygnalizacyjnych) - przede wszystkim takich jak złączki i końcówki kablowe.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ