MenuMenu
pl | en

  ASCO RAIL Sp. z o.o

  Wielowiejska 53
  44-120 Pyskowice

  +48 32 332 70 00
  +48 32 233 21 34

  www.ascorail.pl
  rail@ascorail.eu

  Firma MTL ASCO  RAIL Sp. z o.o. od początku swojej działalności tj. od 1991 (pierwotnie jako Growex a obecnie MTL Asco Rail), związana jest z problematyką eksploatacji i napraw pojazdów szynowych. 
  Podstawową działalnością firmy w tym zakresie jest projektowanie, wykonawstwo oraz dystrybucja wszelkich przyrządów i urządzeń kontrolno-pomiarowych niezbędnych w procesie naprawy i eksploatacji pojazdów szynowych. Oferta nasza wychodzi na przeciw stale zwiększającym się, odgórnym wymogom stawianym wobec zakładów naprawczych taboru kolejowego, dotyczącym niezbędnego minimalnego wyposażenia w oprzyrządowanie pomiarowe.

  Ponadto dostarczamy szeroką gamę części zamiennych dla wagonów i lokomotyw a od początku roku 2008 oferujemy również usługi napraw zestawów kołowych, wraz z obręczowaniem i maźnicowaniem.

  Od roku 2009 posiadamy własne obiekty w których zorganizowany został Zakład Diagnostyki i Przeglądów Szynowych, w którym wykonywane są naprawy i serwisy pojazdów szynowych.

  Wyroby nasze znalazły zastosowanie i zdobyły uznanie w wielu zakładach, zarówno tych związanych z PKP, jak i prywatnych.

  Nasza oferta obejmuje:

  PRASY HYDRAULICZNE DO BADAŃ KONTROLNYCH ORAZ NAPRAW RESORÓW, SPRĘŻYN, ZDERZAKÓW I URZĽDZEŃ CIĘGŁOWYCH WRAZ Z DYNAMICZNYM BADANIEM ELEMENTÓW GUMOWYCH.

  Firma zajmuje się projektowaniem specjalistycznych pras do badań części zamiennych taboru kolejowego takich jak: resory, sprężyny, zderzaki oraz urządzenia cięgłowe.

  W zależności od potrzeb prasy mogą być dostarczone w wersji podstawowej (z ręcznym sterowaniem i odczytem danych na wskaźnikach) lub wyposażone w system informatyczny i elektronikę pozwalającą na sterowanie procesem badań, rejestrację
  i archiwizację danych w/g uzgodnionych z klientem kart pomiarowych.
  System zawiera zestaw czujników pomiarowych, specjalistyczny układ mikroprocesorowy pozwalający na rejestrację sił
  i przemieszczeń występujących podczas trwania pomiaru, oraz komputer z oprogramowaniem pozwalającym na wygenerowanie bardzo czytelnego raportu z wykonanych prób.

  Oferujemy projektowanie i wykonanie wszelkich urządzeń hydraulicznych według wymagań klienta !!

  PRZYRZĽDY DO POMIARU WIELKOŚCI GEOMETRYCZNYCH.

  Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i dystrybucją przyrządów pomiarowych, liniałów, sprawdzianów i suwmiarek do:

  a/ kontroli zużycia części kolejowych,

  b/ kontroli w trakcie, a także po zakończeniu, procesu remontowego akich podzespołów jak:

  ramy wózków, zestawy kołowe, ostoje pudeł wagonów i lokomotyw i innych podzespołów pojazdów szynowych.

  Doświadczenie naszych pracowników pozwala nam podjąć się skonstruowania każdego przyrządu pomiarowego.

  DIAGNOSTYKA, PRZEGLĽDY I SERWIS LOKOMOTYW.

  Zakład Diagnostyki Pojazdów Szynowych jest przygotowany do kompleksowych napraw oraz diagnostyki lokomotyw.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ