MenuMenu
pl | en

  SITEL POLAND SP. Z O.O.

  Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa

  22 445 41 04

  Czeska firma SITEL oferuje swoim klientom szeroki zakres usług oraz dostawy urządzeń i materiałów. Podstawowy zakres działalności to kompleksowe i systemowe rozwiązania dla branży telekomuni-kacyjnej.

  Firma SITEL POLAND dostarcza dla infrastruktury kolejowej i tramwajowej system plastikowych MULTIKANAŁÓW  i studni kablowych CUBIS do budowy kanałów technologicznych, ktorę umożliwiają wygodne wciągnięcie kabli niskiego i wysokiego napięcia, kabli telekomunikacyjnych, sterowniczych, światłowodów, rur osłonowych itd. Multikanały można również wykorzystać do układania na powierzchni, w podkopach i przekopach, na konstrukcjach mostowych oraz wszędzie tam, gdzie pojawiają się wysokie wymagania co do szybkości układania, rozmieszczenia i czytelności systemu.

  Multikanały produkowane poprzez SITEL i studnie kablowe CUBIS są z uznaniem wykorzystywane przez szereg znanych spółek takich jak Czeskie Koleje Państwowe, Slowackie Koleje Państwowe, spółki Grupy E.ON, ENEA, TAURON, ENERGA, PGE, RWE, Skanska, Zakłady Transportu Miejskiego, Zarządy Lotnisk i inne.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ