MenuMenu
pl | en

  Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki Sp. z o.o.

  Rzemieślnicza 11
  62-067 Rakoniewice

  665 015 406

  www.pibkopacki.pl

  Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się nowoczesna firma realizująca projekty budowlane głównie w branży kolejowej. Od ponad 5 lat aktywnie i z sukcesami realizujemy prace w obszarach:

  1.         Sterowanie ruchem kolejowym

  2.         Budowa sieci teletechnicznych

  3.         Zabudowa i instalacja systemów bezpieczeństwa oraz łączności

  4.         Produkcja i zabudowa urządzeń automatyki

  Wciąż rozwijamy swój obszar działania w celu kompleksowego i zoptymalizowanego realizowania potrzeb naszych Klientów poprzez inwestycje w park maszynowy, jak również nawiązywanie ścisłych relacji z podwykonawcami i dostawcami mogącymi wspierać nas w realizacji celów. Jakość realizowanych prac i satysfakcja Klienta stanowią dla nas szczególne wartości. Dlatego też wszystkie prace realizujemy przy pomocy doświadczonego zespołu, którego kwalifikacje są cały czas podnoszone. Nadzór nad pracami sprawują doświadczeni kierownicy projektów i robót w celu sprawnego realizowania każdej inwestycji. Praca zespołowa, dobra atmosfera w firmie i ukierunkowanie na potrzeby Klienta stanowią niewątpliwie podstawę naszego sukcesu.

  Zapraszamy do współpracy!

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ